Direktiva ErP 2009/125/EC, EPOHALNI ZAOKRET


Kratica ErP , koja znači „Trošila energije“ (“Energy related Products”), je oznaka Direktive 2009/125/EC, čiji je cilj smanjenje potrošnje energije ekološkim projektiranjem. 26. rujna 2015, datum stupanja na snagu Direktive ErP, predstavlja epohalnu prekretnicu u proizvodnji uređaja za centralno grijanje i pripremu tople sanitarne vode. Od tog datuma se također primjenjuje novi način energetskog označavanja proizvoda prema Direktivi 2010/30/EU.


Pravila predviđaju da svi uređaji centralnog grijanja i proizvodnje tople sanitarne vode, nazivne izlazne snage manje ili jednake 70 kW, mogu biti stavljeni na tržište samo ako imaju naljepnicu energetske učinkovitosti. Zbog različitih vrsta uređaja / tehnologija, predviđene su različite naljepnice, ali sve su one rangirane pomoću identifikacijske skale boja kojima se označava različita razina učinkovitosti.

Svrha označavanja je davanje potrošaču mogućnosti jednostavnog prepoznavanja razine učinkovitosti uređaja, i istovrsne usporedbe sa sličnim uređajima koji rabe istu tehnologiju. Za one uređaje na čiju učinkovitost utječu vanjski vremenski uvjeti, primjerice toplinske crpke, razina učinkovitost se povezuje s temperaturnim zonama. Osim naljepnica za uređaje, Europska pravila predviđaju sustav naljepnica izrađenih za različite uređaje, komponente i načine upravljanja. Ovaj drugi način označavanja, zahvaljujući sinergiji između različitih elemenata, pruža mogućnost stvaranja sustava kojim se mogu dosegnuti i više razine učinkovitosti od onih koje imaju pojedini uređaji.

Do istoga datuma, novi zahtjevi sezonske učinkovitosti su bili postavljeni samo za uređaje za centralno grijanje i za kombinirane uređaje (centralno grijanje i proizvodnja tople sanitarne vode). Ovi zahtjevi se odnose na proizvode s nazivnom izlaznom snagom nižom ili jednakom 400 kW i sprječavaju stavljanje na tržište manje učinkovite uređaje. Spremnici tople sanitarne vode, također, moraju zadovoljavati nove zahtjeve o gubitcima topline. Puferski spremnici se rangiraju prema njihovoj učinkovitosti mjerenoj toplinskim gubitcima. Za spremnike tople sanitarne vode do 500 litara, označavanje je obvezno; oni od 500 do 2000 litara moraju poštivati klasifikaciju energetske učinkovitosti. U svezi toplinskih crpki za centralno grijanje i mješovite uređaje, osim sezonskih ograničenja, određene su i granice buke prema izlaznoj snazi. Plinska protočna grijala, kao i zidne toplinske crpke za proizvodnju tople sanitarne vode i solarni toplinski spremnici, za stavljanje na tržište osim energetskih oznaka moraju zadovoljavati niz zahtjeva vezanih za učinkovitost.

ERP SYSTEM LABEL GENERATOR >>