ErP Direktīva 2009/125/EC, EPOHĀLS PAGRIEZIENA PUNKTS


ErP saīsinājumu, kas nozīmē “Enerģētikas saistītie produkti”, nosaka Direktīva 2009/125/EC, kuras mērķis ir samazināt produktu enerģijas patēriņu ar eko-dizaina palīdzību. 2015.gada 26.septembrī stājās spēkā ErP Direktīva, ir episks pagrieziena punkts attiecībā uz centrālapkures un karstā ūdens ražošanas produktu izstrādi. No šī datuma ir ieviesta arī jaunā produktu enerģijas marķēšana, kas pārstrādāta atbilstoši Direktīvai 2010/30/EU.


Noteikumi paredz, ka visi centrālās apkures un karstā ūdens ražošanas produkti ar nominālo jaudu 70 kW vai mazāk, var tikt ieviesti tirgū tikai kad tie ir apzīmēti ar enerģijas etiķeti, kas ataino efektivitātes klasi. Dažādām ierīcēm/ tehnoloģijām ir paredzētas dažādas enerģijas etiķetes, bet tās visas ir sastādītas, izmantojot krāsu skalu, kas momentā ļauj identificēt dažādus efektivitātes līmeņus.

Marķēšanas mērķis ir dot patērētājiem iespēju viegli identificēt produkta efektivitātes līmeni un salīdzināt ar citiem līdzīgu tehnoloģiju produktiem. Produktiem, kuru efektivitāti ietekmē ārējie klimatiskie apstākļi, piemēram, siltumsūkņiem, efektivitātes līmenis tiek attēlots var indikatīvajām temperatūras zonām. Bez produktu etiķetēm, Eiropas noteikumi paredz marķējumu sistēmu gadījumos, kad sistēmas ir izgatavotas no dažādām ierīcēm, komponentēm un būtiskām vadības ietaisēm. Pateicoties veiksmīgai dažādu elementu kopdarbībai, šī otrā veida marķēšana dod iespēju sistēmām sasniegt vēl augstāku efektivitātes līmeni, nekā līdzvērtīgai vienai iekārtai.

No šī paša datuma ir noteiktas arī jaunas sezonālās efektivitātes prasības tikai centrālās apkures ierīcēm un kombinētajām iekārtām (centrālapkures un karstā ūdens ražošanai). Šīs prasības attiecas uz produktiem, kuru nominālā jauda ir 400 kW vai mazāk, un tas palīdz novērst to, ka tirgū iekļūst neefektīvāki produkti. Jaunām prasībām attiecībā uz siltuma zudumiem jāatbilst arī karstā ūdens tvertnēm. Glabāšanas tvertnes tiek iedalītas atbilstoši to efektivitātei attiecībā uz siltuma zudumiem. Karstā ūdens tvertnēm līdz 500 litriem, marķējums ir obligāts; tvertnes no 500 līdz 2000 litriem ir piesaistītas energoefektivitātes klasifikācijai. Neskaitot sezonālos efektivitātes limitus, siltumsūkņiem centrālapkures un jauktu elementu ierīcēm ir noteikti arī specifiski skaņas līmeņa ierobežojumi atkarībā no izvades apmēriem. Arī gāzes ūdenssildītājiem, pie sienas stiprināmiem karstā ūdens siltuma sūkņiem un saules kolektoru ūdens sildāmajām tvertnēm ir jāatbilst virknei citu efektivitātes prasību, ne tikai efektivitātes marķēšanai, lai tos palaistu tirgū.

ERP SISTĒMAS APZĪMĒJUMA ĢENERATORS >>