Dyrektywa 2009/125/WE ErP , PRZEŁOMOWY PUNKT ZWROTNY


Skrót ErP, który oznacza produkty związane z energią, określa Dyrektywa 2009/125/WE mająca na celu zmniejszenie zużycia energii przez zastosowaniu projektów przyjaznych środowisku. 26 września 2015 rok to dzień, w którym Dyrektywa ErP zaczęła obowiązywać, to punkt zwrotny dla branży zajmującej się produkcją urządzeń do centralnego ogrzewania oraz zaspokajających potrzebę zaopatrzenia w ciepłą wodę. Od tej chwili wprowadzono również nowy sposób etykietowania wskazujący zużycie energii przez produkty dokonując nowelizacji Dyrektywy 2010/30/WE.


Przepisy przewidują, że wszystkie produkty centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody o mocy nominalnej niższej lub równiej 70 kW dopuszcza się do obrotu na rynku tylko gdy osiągną wymaganą klasę efektywności energetycznej. Dla różnego rodzaju urządzeń/ technologii przewidziano różne etykiety efektywności energetycznej, ale każda z nich oceniana jest według kolorowej skali pozwalającej na pierwszy rzut oka określić poziom wydajności energetycznej.

Stosowanie etykiet ma na celu umożliwienie konsumentowi zidentyfikowanie klasy wydajności produktu oraz porównanie ze sobą ofert wykorzystujących tę samą technologię. W przypadku produktów, na których wydajność wpływają zewnętrzne warunki pogodowe, takich jak pompy ciepła, poziom efektywności podawany jest dla wskazanych stref temperatury. Poza etykietowaniem produktów, przepisy europejskie określają system etykietowania oraz odpowiednie kontrole dla układów złożonych z różnych urządzeń, podzespołów. Drugi sposób znakowania dzięki pełnej synergii między różnymi elementami stwarza możliwość utworzenia układu zdolnego osiągnąć wyższy poziom efektywności niż pojedyncze urządzenia.

W tym samym czasie ustalono nowe wymagania w zakresie sezonowego pomiaru efektywności dla urządzeń grzewczych oraz dla kombinacji urządzeń (centralne ogrzewanie oraz instalacja wody ciepłej). Wymogi te dotyczą produktów, których nominalna moc jest niższa lub równa 400kW. Produkty mniej efektywne nie zostają dopuszczone do obrotu na rynku. Również zbiorniki na ciepłą wodę użytkową muszą spełniać nowe wymagania w zakresie utraty ciepła, a zbiorniki buforowe są oceniane w zakresie utraty ciepła. Obowiązkowemu etykietowaniu podlegają również zbiorniki na ciepłą wodę użytkową o pojemności do 500 litrów, zbiorniki o pojemności od 500 litrów do 2000 litrów są klasyfikowane według efektywności energetycznej. W odniesieniu do pomp ciepła dla centralnego ogrzewania oraz urządzeń mieszanych, poza sezonowymi limitami efektywności ustalono również dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z mocą wyjściową. Również gazowe podgrzewacze wody, ścienne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz grzewcze zasobniki solarne, poza zasadami oznakowania energetycznego, muszą spełniać szereg wymogów w zakresie efektywności aby mogły zostać dopuszczone na rynek.