Uredba ErP 2009/125/SE, EPOHALNA PRELOMNA TOČKA


Kratica ErP pomeni “Energy related Products - Proizvodi, ki trošijo energijo” in označuje Uredbo 2009/125/SE, ki ima za cilj zmanjšanje porabe energije naprav z ekološkim projektiranjem. Uredba, ki velja od 26. septembra 2015, predstavlja epohalno prelomno točko za naprave za ogrevanje in segrevanje sanitarne vode. Od tega datuma velja tudi predpis za energijsko označevanje na osnovi prenovljene Uredbe 2010/30/EU.


Predpisi določajo, da se smejo naprave za ogrevanje in segrevanje sanitarne vode z nominalno močjo do vključno 70 kW tržiti le, če so opremljene z nalepko, ki označuje njihov razred energijske učinkovitosti. Za razlilčne tipe naprav/tehnologij so predvidene različne energijske nalepke, vse pa imajo enake barvno lestvico, ki jasno loči različne razrede učinkovitosti.

Označevanje je namenjeno kupcu, ki naj z lahkoto razbere razred energijske učinkovitosti naprave in lahko med seboj primerja proizvode, ki uporabljajo enako tehnologijo. Za naprave, na katerih učinkovitost vplivajo vremenske razmere, kot so npr. toplotne črpalke, je stopnja učinkovitosti navedena za referenčna temperaturna območja. Poleg nalepk za naprave evropski predpisi predvidevajo označevanje za sisteme, ki so sestavljeni iz več naprav, komponent in pripadajočih krmilnih naprav. Ta drugi način označevanja zaradi možnih sinergij med povezanimi napravami omogoča doseganje višjih stopenj energijske učinkovitosti od učinkovitosti posameznih naprav.

Z istim datumom veljajo tudi nove zahteve za sezonsko učinkovitost naprav za centralno ogrevanje in kombiniranih naprav (za ogrevanje in segrevanje sanitarne vode). Te zahteve veljajo za proizvode z nominalno močjo do vključno 400kW, in prepovedujejo prodajo energijsko manj učinkovitih proizvodov. Tudi zalogovniki sanitarne vode morajo ustrezati zahtevam glede toplotnih izgub. Za zalogovnike sanitarne vode do vključno 500 litrov je označevanje obvezno, zalogovniki od 500 do 2000 litrov pa morajo ustrezati klasifikaciji energijske učinkovitosti. Za toplotne črpalke za centralno ogrevanje in/ali segrevanje sanitarne vode so določene največje dovoljene zvočne emisije glede na koristno moč naprave. Plinski grelniki vode, stenske toplotne črpalke za segrevanje sanitarne vode in solarni toplotni zalogovniki morajo poleg energijskega označevanja tudi ustrezati številnim zahtevam glede učinkovitosti, da bi se smeli prodajati na evropskem trgu.

ERP SYSTEM LABEL GENERATOR >>