Atgriezties Turēt nospiestu, attēla rādīšanai

APKĀRTĒJO VIDI PĀRZINOŠA SISTĒMA

Strauja gaisa kondicionēšanas tehnoloģiju attīstība un jaunu, stingrāku starptautisko noteikumu apstiprināšana, kas vērsta uz enerģijas taupīšanu, ir veicinājusi RIELLO rūpnieciskās stratēģijas reorganizāciju, mērķējot uz nepārtrauktu tradicionālā biznesa sektora uzlabošanu.


_dainserire_anchor_label

TEHNOLOĢISKIE JAUNINĀJUMI UN APKĀRTĒJĀS VIDES ILGTSPĒJA

Papildus augstas kvalitātes lietojumprogrammu piedāvājuma paplašināšanai un atbalstam virzībai uz integrētām sistēmām, kas spēs apvienot atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanu un enerģijas efektivitāti, uzņēmums daudzus gadus investē tehnoloģisko jauninājumu un apkārtējās vides noturīguma produktu izstrādes centrā.

Mērķis ir palielināt konkurētspēju arī jaunās tirgus nišās.

01 - PĒTNIECĪBA
02 - PRODUKTS
03 - TĪKLS
04 - ENERĢIJA
05 - PROFESIONĀLAIS SEKTORS
06 - DZĪVOJAMAIS SEKTORS

APKĀRTĒJO VIDI PĀRZINOŠA SISTĒMA

Liela nozīme ir arī TV reklāmām, ar kurām RIELLO , kā pirmais uzņēmums ienāca Itālijas mājās sešdesmitajos gados ar slaveno "Unca Dunca" animāciju. Tam sekoja citas veiksmīgas reklāmas ar lieliskām atsauksmēm.

Šodien, pilnībā izmantojot jaunās iespējas, lai pārvaldītu sakaru plūsmu, RIELLO piedāvā tiešsaistes saikni ar uzņēmumu un visu sistēmu, kas sastāv no Itālijas un starptautiskās tirdzniecības un izplatīšanas tīkla.

Izmantojot tīmekļa vietni un lietojumprogrammas pārvaldību, RIELLO veido pastāvīgu komunikācijas kanālu ar partneriem un lietotājiem.

_dainserire_anchor_label