RIELLO

Konsolidovanými skúsenosťami v 100 rokoch veľkých úspechov a inovácií, a to vďaka projektov a riešení s cieľom efektívne využívať všetky druhy energie, Riello je taliansky vedúcou značkou v výrobných systémov a technológií pre vykurovanie a chladenie v obytných a profesionálnom sektore.

Síla společnosti Riello je výsledkem jejích technologických inovačních kapacit a zkušeností, které během let získala, založených na spolehlivosti týmu techniků, profesionálů a spolupracovníků, kteří jsou každý den vyzváni, aby přispěli svou vlastní prací, dovednost a kreativitu.


ZAMERANIE

S potěšením Vám oznamujeme, že společnost RIELLO vytvořila nové portfolio BIM modelů

VÍTAJTE NA NAŠEJ NOVEJ WEBOVEJ STRÁNKE

RIELLO AKO MEDZINÁRODNÝ PARTNER

Každý deň budujem vzťahy, vytvárame sieťe a usilujeme sa o pridanú hodnotu pre našich zákazníkov


PRODUKTY

PREDAJNÁ SIEŤ

SERVIS A ASISTENCIA

STARANIE SA O ZÁKAZNÍKA