RIELLO

Konsolidovanými skúsenosťami v 90 rokoch veľkých úspechov a inovácií, a to vďaka projektov a riešení s cieľom efektívne využívať všetky druhy energie, Riello je taliansky vedúcou značkou v výrobných systémov a technológií pre vykurovanie a chladenie v obytných a profesionálnom sektore.

Sila Riello je výsledkom jeho technologických inovačných schopnostiach a skúsenostiach, že získala v priebehu roka, založené na spoľahlivosti tím technikov, odborníkov a spolupracovníkov, ktorí sú povolaní každý deň, aby sa pričinili vlastným príspevkom, pokiaľ ide o tvrdú prácu, zručnosť a kreativitu.

ZAMERANIE

S potěšením Vám oznamujeme, že společnost RIELLO vytvořila nové portfolio BIM modelů

VÍTAJTE NA NAŠEJ NOVEJ WEBOVEJ STRÁNKE

RIELLO AKO MEDZINÁRODNÝ PARTNER

Každý deň budujem vzťahy, vytvárame sieťe a usilujeme sa o pridanú hodnotu pre našich zákazníkov


PRODUKTY

PREDAJNÁ SIEŤ

SERVIS A ASISTENCIA

STARANIE SA O ZÁKAZNÍKA