Atgriezties Turēt nospiestu, attēla rādīšanai

IZPĒTE UN ATTĪSTĪBA

Dzīvesveidu un patēriņa paradumu izpēte ir sākumpunkts pētniecībai un attīstībai. No šīs tirgus analīzes RIELLO smeļas iedvesmu inovatīvām idejām un jaunākajiem risinājumiem, saskaņā ar tehnoloģisko progresu un labklājības standartu attīstību. Šobrīd ir četri RIELLO izcilības centri, kas nodarbojas ar pētniecību un attīstību: nozīmīga loma tiek veltīta sadegšanas procesam, materiāliem un ražošanas sistēmām. Jomas, kas ietver šos procesus ir ķīmija, mehānika, elektronika, elektriskās sistēmas un mikroprocesoru tehnoloģija.

To vidū vissvarīgākais ir Degšanas pētniecības centrs Angiari (VR), kur tiek pētītas visas degšanas stadijas un visi rūpniecības produkti līdz 40 MW tiek testēti tieši “ugunī”. Uzmanības pievēršana vides jautājumiem, kas ir neatņemama uzņēmuma kultūras mantojuma daļa, ir izvirzījusies par galveno mērķi, lai izpētītu un attīstītu "tīrus" un uz apkārtējo vidi zemu ietekmi atstājošus ražošanas procesus. Jaunās sadedzināšanas tehnoloģijas ļauj samazināt emisiju piesārņojumu, un patēriņa samazinājums nodrošina RIELLO produktu atbilstību visstingrākajiem energoefektivitātes standartiem.


_dainserire_anchor_label

PROFESIONĀLISMS NEPĀRTRAUKTĀ ATTĪSTĪBĀ

Kā svarīga daļa no uzņēmuma darbības, un atšķirīgs elements, kuru atzīst tirgus, apmācība vienmēr ir bijusi svarīga RIELLO aktivitāšu un pakalpojumu sastāvdaļa. Pieredzes nodošana gan darbiniekiem, gan tirgus dalībniekiem ir vienmēr bijis uzņēmuma mērķis.

Tas tiek realizēts ar nepārtrauktu apmācību procesu palīdzību, tehnisko jauninājumu sanāksmēm un specifiskiem kursiem ieinteresēto personu profesionālai izaugsmei.


LENJAGO APMĀCĪBU CENTRS

Profesionalitāte, kompetence un uzticamība ir darījušas pieejamas ikdienas ceļā veicināt visaptverošas zināšanas par jaunākās paaudzes produktiem un sistēmu risinājumiem.Riello mācība nozīmē arī apzināties normatīvu attīstību un interpretēt šīs izmaiņas laikus. RIELLO pirmspārdošanas un apmācību struktūra ir gatava nodrošināt nepārtrauktu atbalstu un labāko apmācību procesu saviem partneriem, lai tie varētu darboties tirgū pastāvīgā attīstībā.

Jaunais apmācību centrs Lenjago ir lielisks piemērs kādu uzmanību RIELLO pievērš apmācībām. Jaunās telpas, kuras sastāv no mācību klasēm un pilnībā aprīkotām laboratorijām, tika izveidotas, lai sniegtu teorētisku un praktisku apmācību procesu, izmantojot jaunākās mācību sistēmas.

_dainserire_anchor_label