Atgriezties Turēt nospiestu, attēla rādīšanai

RIELLO ŠODIEN

RIELLO ir pasaules līderis degļu ražošanā un pārdošanā dzīvojamā, tirdzniecības un rūpniecības sektora vajadzībām. RIELLO pasaule ietver arī gaisa kondicionēšanas sistēmas un tehnoloģijas jebkurai videi. RIELLO spēks ir tehnoloģisko inovāciju izcilības un laika gaitā gūtās pieredzes apvienojums, ko pavada uzticamu tehniķu, profesionāļu un darbinieku komanda, kas ikdienas sniedz savu ieguldījumu smaga darba, prasmju un radošuma veidā.

RIELLO līderpozīcijas ir tās organizācijas iezīmju kopuma rezultāts, kuru var rezumēt, kā:
- plašu un uzticamu tīkla sistēmu, kas apvieno pārdošanas un servisa elementus;
- produktu sistēma, kas orientēta uz specializētiem, integrētiem augstiem enerģijas taupības risinājumiem;
- unikāla servisa sistēma apmācības un konsultēšanas jomā. Tā visa ir sekmīga industriāla modeļa izpausme, ar vairāk kā 100.gadu ilgu vēsturi.


_dainserire_anchor_label

VAIRĀK KĀ 100 GADU LĪDERIS ITĀLIJAS TIRGŪ

Vairāk nekā 100 gadu garumā nostiprināta pieredze ar veiksmīgiem un inovatīviem projektiem, un risinājumiem, kas izstrādāti, lai efektīvāk izmantotu visus enerģijas veidus. Tieši spēja "skatīties plašāk", vienmēr nosakot jaunus mērķus, ir iezīmējusi galvenos RIELLO uzņēmuma vēstures stūrakmeņus. Uzņēmuma dibinātāja Pilade Riello personība izceļas to Itālijas uzņēmēju vidū, kuri pagājušajā gadsimtā veicināja neparastu tehnoloģisko un ekonomisko attīstību valstī. Pateicoties savai neticamajai intuīcijai, izcilai iniciatīvai un lielai apņēmībai, 1922.gadā Pilade Riello nodibināja "OFR Officine Fratelli Riello", Legnago (Verona), kur gadu vēlāk tika izstrādāts pirmais vieglās eļļas deglis maizes krāsnīm. Tas bija sākums garam stāstam, kura nodaļas tiek rakstītas dienu pēc dienas.

STARPTAUTISKA RAŽOŠANAS STRUKTŪRA

RIELLO organizācijas modelis koncentrējas uz industriālo procesu un produktu kvalitāti, biznesa autonomiju, efektīvām komerc stratēģijām un pakalpojuma efektivitāti. Koncentrēšanās uz uzņēmuma pamatproduktu - degļiem, ir palīdzējusi RIELLO izveidot lielāko un attīstītāko ražošanas struktūru pasaulē. Augsti kvalificētu tehnisko, rūpniecisko un uzņēmējdarbības prasmju koncentrācija veido modernu un efektīvu organizāciju.

No ražotnes Legnago (Verona), kur uzņēmums tika dibināts, RIELLO degļi tiek eksportēti visā pasaulē. Būtiska šī panākuma atslēga ir spēja izstrādāt katru atsevišķi ņemtu iekārtas komponenti integrētā veidā, lai piedāvātu ļoti plaša diapazona vai tieši "klientam īpaši piemērotu" produktu, kad tas ir nepieciešams._dainserire_anchor_label

_dainserire_anchor_label

PRODUKTU KLĀSTS

Kā "profesionāļi vides labklājībā" RIELLO rod risinājumus visu veidu iekārtām mājsaimniecības, profesionāla, komerc vai rūpnieciska veida pielietojumam. Kopš pirmā degļa izveides 1922.gadā , RIELLO vienmēr ieņēma starptautiska līdera pozīcijas šajā nozarē.

Uzņēmums konsekventi ir investējis līdzekļus, lai paplašinātu ražošanas pieredzi un piedāvātu ārkārtīgi plašu un daudzveidīgu produktu klāstu, kas spēj apmierināt ikviena vajadzības pēc komforta. Mērķis ir piedāvāt saviem klientiem produktus, kas ir pielāgoti viņu vajadzībām.


RIELLO - STARPTAUTISKS PARTNERIS

RIELLO ir pasaules līderis degļu ražošanā, pateicoties uzņēmuma paplašināšanai starptautiskajos tirgos, kas panākts, izmantojot atšķirīgas un elastīgas stratēģijas.

Šodien RIELLO ir kompleksa ražošanas grupa, kas visu pasauli uztver, kā savu rotaļlaukumu. Šī apziņa ir nostabilizējusies un nostiprinājusies laika gaitā, pakāpeniski paplašinot uzņēmuma klātbūtni starptautiskajos tirgos. Pēc pirmā soļa Eiropā un vēlāk Ziemeļamerikā, RIELLO sāka iekarot arī Tālos Austrumus. RIELLO internacionalizācijā ievēro divas vadlīnijas:
- tieša klātbūtne ar filiāļu starpniecību;
- klātbūtne, izmantojot importētāju un partneru tīklu.

Tieša klātbūtne ar filiāļu starpniecību ir īpaši svarīga tirgos, kas uzskatāmi par īpaši stratēģiski nozīmīgiem attiecībā uz apjomiem, pieprasītā produkta īpašībām un teritorijas specifikas un ekonomiskās situācijas. RIELLO filiāles ir Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Vācijā, Šveicē, Polijā, Ziemeļamerikā (ASV un Kanādas), Tālajos Austrumos (Japānā, Ķīnā) un pārstāvniecības Krievijā un Singapūra.
Pārējās pasaules valstīs RIELLO klātbūtni nodrošina importētāju un partneru tīkls, kas nodarbojas ar uzņēmuma produktu pārdošanu vairāk nekā 60 valstīs._dainserire_anchor_label