Nazaj Zadržite klik za ogled slike

RAZISKAVE IN RAZVOJ

Opazovanje življenjskega sloga in vzorcev porabe je strateško izhodišče raziskav in razvoja.
Iz teh analiz tržišča dobiva Riello nadih za inovativne ideje in najnaprednejše rešitve, ki so v skladu s tehnološkim napredkom in razvojem standardov dobrega počutja. Raziskavam in razvoju so namenjeni štirje Riello centri odličnosti: njihova posebna naloga so raziskave zgorevanja, materialov in proizvodnih sistemov.
V raziskave so vključena področja kemije, mehanike, elektronike, električnih sistemov in mikro procesorske tehnologije.

Med temi je najpomembnejši Center za raziskave gorenja (Combustion Research Centre) v kraju Angiari pri Veroni, kjer proučujejo vse stopnje gorenja, in praktično preizkušajo vse industrijske proizvode moči do 40 MW. Pozornost do okolijskih vprašanj, integralni del kulturne dediščine podjetja, je prevzela ključno vlogo pri raziskavah in razvoju "čistih" proizvodnih postopkov z nizkim okolju škodljivim vplivom. Nove tehnologije zgorevanja omogočajo zmanjšanje emisij v okolje, zmanjšanje porabe zagotavlja skladnost Riello proizvodov z najstrožjimi standardi energijske učinkovitosti.


_dainserire_anchor_label

PROFESIONALNOST V NENEHNEM RAZVOJU

Integralni del poslovanja in prednost, ki Riello loči, in jo priznavajo tržišča, je konsistentno in koherentno usposabljanje, od nekdaj v središču dejavnosti skupine Riello, da bi svoje izkušnje posredovali zaposlenim in uporabnikom.

To se izvaja s procesi neprenehnega usposabljanja na srečanjih za seznanjanje z novostmi in specialnimi tečaji za strokovni razvoj vseh vpletenih.


CENTER ZA USPOSABLJANJE LEGNAGO

Profesionalnost, strokovnost in zanesljivost so distribucijski mreži na voljo vsak trenutek, za promocijo razumljivega znanja o najnovejših generacijah proizvodov in sistemskih rešitev.
Usposabljanje Riello zajema tudi informacije o novostih na področju predpisov in vnaprejšnji razlagi le teh.
Predprodajna in izobraževalna struktura Riella zna nuditi podporo in kar najboljše usposabljanje za zastopnike, ki morajo znati to znanje prenesti na tržišča v neprenehnem razvoju.

Novi center za usposabljanje v Legnagu je očiten primer, kako pomembno je usposabljanje za Riello. Nova poslopja z učilnicami in popolno opremljenimi laboratoriji so bila projektirana za prenos teoretičnega in praktičnega znanja z uporabo najsodobnejših metod učenja._dainserire_anchor_label