Nazaj Zadržite klik za ogled slike

OKOLJSKO ZAVESTEN SISTEM

Hiter razvoj tehnologij za klimatizacijo in sprejemanje novih in strožjih mednarodnih predpisov za varčevanje z energijo so spodbudili reorganizacijo industrijske strategije v Riellu, namenjeno neprenehnim izboljšavam tradicionalnih poslovnih sektorjev.


_dainserire_anchor_label

TEHNOLOŠKE INOVACIJE IN OKOLJSKA VZDRŽNOST

Poleg širitve ponudbe visoko zmogljivih aplikacij in usmeritve v integrirane sestave, ki znajo učinkovito izkoriščati energijo iz obnovljivih virov, je podjetje Riello vrsto let vlagalo v razvoj proizvodov v samem vrhu tehnoloških inovacij in okolijske vzdržnosti.

Podjetje želi ohranjati konkurenčnost tudi v novih tržnih nišah.01 - RAZISKAVE
02 - PROIZVOD
03 - PRODAJNA MREŽA
04 - ENERGIJA
05 - ZA INDUSTRIJO
06 - ZA DOM

OKOLJSKO OZAVEŠČEN SISTEM

TV oglasi so zelo pomembni, Riello je z njimi prvič vstopil v italijanske domove v šestdesetih letih z risanim filmom Unca Dunca. Temu so sledili številni uspešni oglasi, ki so poželi številna priznanja.

Danes se Riello poslužuje novih možnosti za obvladovanje komunikacijskih tokov, "on line" povezavo do podjetja in celotnega sistema, ki ga sestavljajo italijanska tuje distribucijske mreže.

S spletno stranjo in aplikacijami vzpostavlja Riello stalen komunikacijski kanal do svojih partnerjev in uporabnikov.

_dainserire_anchor_label