Sistem za proizvodnjo vroče vode v sanatoriju Sv. Jožefa (Ascoli Piceno)


Sistem se sestoji iz 35 kolektorjev sončne toplote CSL 25 R Riello, ki skupaj pokrivajo površino 80 m2. S tako rešitvijo smo emisije ogljikovega dioksida v atmosfero zmanjšali za 13.5 tone.
Segreta voda je shranjena v treh solarnih zalogovnikih Riello 7200 HV z dvojno spiralo, vsak s prostornino 2000 litrov, ki jih pozimi dodatno poslužujeta dva obstoječa grelnika Riello, namenjena ogrevanju stavbe.
Opremo je dobavilo podjetje Shooter Andrea di Ascoli Piceno.