Privacybeleid

Riello S.p.A en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Riello” genaamd), allemaal onderdeel van de Carrier Global Corporation groep (gezamenlijk , "Carrier” genaamd), spannen zich in voor de bescherming van de privacy van de bezoekers van hun websites ("Websites") en de gebruikers van hun mobiele applicaties ("App"). Het is belangrijk dat de gebruikers van Riello begrijpen hoe Riello persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt (zoals hieronder gedefinieerd). Riello heeft technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen om de persoonlijke informatie die het kan verzamelen te beschermen. Deze website wordt beheerd door Riello als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt per e-mail contact met ons opnemen: [email protected] voor eventuele vragen met betrekking tot uw privacy.

Dit privacybeleid beschrijft de praktijken van Riello met betrekking tot de persoonlijke informatie die wordt verzameld via de websites en apps, tenzij er een apart privacybeleid is voor een bepaalde website of voor een bepaalde mobiele applicatie.

Carrier heeft een apart Algemeen privacybeleid dat betrekking heeft op persoonlijke gegevens die Carrier afzonderlijk en onafhankelijk van zijn websites en apps kan verzamelen en verwerken. Als u solliciteert naar een baan op deze website, wordt de manier waarop Carrier en Riello de persoonlijke informatie gebruikt die wordt verstrekt in de gedeeltes Carrier Careers of Riello Careers bepaald door het privacybeleid van Carrier of Riello dat in dat gedeelte wordt weergegeven, en niet door dit privacybeleid. Voor personen in de Verenigde Staten heeft Carrier eenPrivacybeleid met HIPAA-naleving. Riello kan cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken op zijn websites en apps.

1        Welke persoonlijke informatie wordt door Riello verzameld? Hoe verzamelt Riello deze persoonlijke informatie?

"Persoonlijke informatie" is informatie waardoor een natuurlijke persoon identificeerbaar is of kan worden geïdentificeerd. Riello verzamelt, gebruikt en verwerkt de persoonlijke informatie van gebruikers om hen de gevraagde informatie, diensten of producten te leveren.

Het verzamelen van persoonlijke informatie zal transparant zijn voor de gebruiker en hij zal de mogelijkheid hebben om te beslissen of deze al dan niet wordt verstrekt. Als de gebruiker ervoor kiest om de gevraagde persoonlijke informatie niet te verstrekken, is het mogelijk dat Riello de transactie niet kan voltooien of de gevraagde informatie, diensten of producten niet kan leveren.

Riello verzamelt informatie, inclusief persoonlijke informatie, van de gebruiker wanneer hij een formulier of verzoek verzendt, of een product registreert bij Riello, zoals: naam, fysiek adres, het bedrijf waarvoor hij werkt, telefoonnummer, e-mailadres en faxnummer, evenals andere persoonlijke informatie die aan Riello wordt verstrekt. Riello kan de gebruiker ook vragen om informatie te verstrekken over het product dat hij registreert (bijvoorbeeld een identificatienummer van het apparaat) of over de persoon/het bedrijf dat het heeft geïnstalleerd of dat voor het onderhoud zorgt.

Riello kan ook informatie verzamelen over het gebruik van de websites of apps, zoals apparaat-ID's, IP-adres, logbestanden en locatiegegevens. Zie voor meer informatie "Hoe gebruikt Riello cookies of andere trackingtechnologieën?" hieronder.

Aanbieders van mobiele diensten of internet kunnen een tegenstrijdige positie of privacybeleid hebben waardoor ze persoonlijke informatie van de gebruiker kunnen verkrijgen, gebruiken en/of opslaan wanneer de gebruiker een websites bezoekt of apps gebruikt, maar Riello is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over hoe andere partijen de persoonlijke informatie verzamelen wanneer de gebruiker de websites of apps bezoekt.

2        Waarom verzamelt Riello persoonlijke informatie van de gebruiker?

Het doel van Riello bij het verzamelen van deze informatie is om gepersonaliseerde diensten en inhoud te kunnen bieden die relevant zijn voor de specifieke behoeften en interesses van de gebruiker. De gegevens van de gebruiker kunnen door Riello worden gebruikt om aan contractuele verplichtingen te voldoen, om hem als gebruiker te authenticeren en om hem toegang te verlenen tot bepaalde delen van de website, apps of sociale media van Riello of om hem in staat te stellen te solliciteren naar een baan bij Riello.

Met uitzondering van gevallen waarin persoonlijke informatie wordt gebruikt voor een contract met de gebruiker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, is het gebruik van dergelijke informatie door Riello alleen gebonden aan legitieme commerciële belangen, zoals hieronder aangegeven. De persoonlijke informatie die wordt verzameld op websites of apps kan worden gebruikt om:

 • essentiële commerciële activiteiten uit te voeren, zoals communicatie met klanten en bedrijfsplanning;
 • diensten te verlenen aan investeerders;
 • de gevraagde informatie, artikelen of diensten te verstrekken;
 • te reageren op verzoeken van de gebruiker of de door de gebruiker verzonden formulieren te verwerken;
 • reclame te maken voor producten, diensten, promoties en evenementen van Riello;
 • de producten, diensten, websites en apps te verbeteren;
 • de identiteit van de gebruiker te verifiëren om de veiligheid te garanderen voor één van de hier genoemde doeleinden;
 • het gedrag van de gebruiker op de website en op de apps van Riello te analyseren;
 • een legitieme juridische aanvraag voor wetshandhaving door de bevoegde autoriteiten of andere overheidsinstanties na te leven;
 • locatiegegevens te verkrijgen om de gevraagde informatie of diensten te kunnen leveren;
 • de gebruiker te beschermen tegen fraude of om verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten te onderzoeken;
 • nieuwe aanbiedingen te ontwikkelen, de productkwaliteit te verbeteren, de ervaring van de gebruikers te verbeteren en te personaliseren en toekomstige inhoud beter aan te passen op basis van de interesses van de gebruiker en die van het hele gebruikersbestand van Riello; of
 • om onderzoeken uit te voeren om de inachtneming en naleving van wettelijke verplichtingen te waarborgen.

 

3        Waar wordt de persoonlijke informatie opgeslagen?

Omdat Riello een internationaal bedrijf is met kantoren in meerdere landen, kan het de informatie van de gebruiker van de ene rechtspersoon naar de andere of van het ene land naar het andere binnen Riello overdragen worden voor de hierboven genoemde doeleinden. Deze landen omvatten in ieder geval de Verenigde Staten, de lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada en andere landen, waaronder enkele landen in Azië. Riello zal persoonlijke informatie overdragen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten en alleen voor zover nodig voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Riello vertrouwt op de beschikbare juridische mechanismen om de overdracht van persoonlijke informatie op internationaal niveau mogelijk te maken. Voor zover Riello vertrouwt op de standaard contractbepalingen (ook wel modelbepalingen genoemd) om de overdracht toe te staan, zal Riello aan deze vereisten voldoen, zelfs als er een conflict is tussen deze vereisten en dit privacybeleid.

4        Gebruikt Riello de persoonlijke informatie van de gebruiker om contact met hem/haar op te nemen?

Riello kan de door de gebruiker verstrekte persoonlijke informatie gebruiken om contact op te nemen met de gebruiker over producten, diensten, promoties, speciale aanbiedingen, enquêtes en andere informatie die interessant kan zijn. Als de gebruiker deze berichten liever niet ontvangt, kan hij de functie "afmelden" op de websites of apps gebruiken of Riello hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Riello zorgt ervoor dat elke elektronisch verzonden marketingcommunicatie een eenvoudige methode biedt om zich af te melden of uit te schrijven. In het geval van afmelding voor marketingcommunicatie, kan de gebruiker berichten over Riello of over transacties van Riello blijven ontvangen.

Riello gebruikt de persoonlijke gegevens van de gebruiker ook om contact met hem/haar op te nemen als reactie op een direct verzoek of als hij/zij zich registreert om berichten te ontvangen op een van de websites, bijvoorbeeld op de pagina Investors, indien beschikbaar.

5        Deelt Riello de verzamelde informatie met derden?

Riello kan de persoonlijke informatie van de gebruiker delen met dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, zoals bedrijven die worden gecontroleerd door Riello via direct of indirect eigendom, voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Daarnaast zal Riello toegang verlenen tot persoonlijke informatie of deze delen met derden, zoals vertrouwde dienstverleners, consultants en aannemers die toegang hebben tot de faciliteiten en systemen van Riello of die diensten verlenen aan Riello, en met overheidsinstellingen en andere personen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. In het bijzonder deelt Riello persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen buiten Riello:

 • met dienstverleners, detailhandelaren, distributeurs, agenten of aannemers die namens Riello diensten hebben verleend. Riello deelt persoonlijke informatie van de gebruiker alleen met derden met wie Riello een contract heeft afgesloten om het gebruik of de openbaarmaking van de informatie te voorkomen, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van diensten namens Riello of om te voldoen aan wettelijke vereisten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief maar niet beperkt tot naleving van fiscale en regelgevende verplichtingen, het delen van gegevens met vakbonden en ondernemingsraden, en het reageren op een gerechtelijke procedure of een legitiem wettelijk verzoek van de wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;
 • om verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten te onderzoeken;
 • om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen; of
 • de verkoop of overdracht te ondersteunen van (een deel van) ons bedrijf of activa (inclusief faillissement).

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden ook opgeslagen en verwerkt door dienstverleners van Riello in de Verenigde Staten, lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Canada, Azië en andere rechtsgebieden, als onderdeel van een geschikt wettelijk en contractueel kader.

6        Hoe beschermt Riello de persoonlijke informatie?

Riello spant zich in om de veiligheid en integriteit van persoonlijke informatie te garanderen. Riello heeft redelijke fysieke, technische en administratieve procedures aangenomen om persoonlijke informatie van de gebruiker te beschermen. Vanwege de aard van internetcommunicatie kan Riello echter niet garanderen of verzekeren dat de overdracht van informatie van de gebruiker naar Riello veilig is.

7        Hoe lang bewaart Riello persoonlijke informatie van de gebruiker?

De persoonlijke informatie die aan Riello wordt verstrekt, wordt alleen bewaard voor de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld, rekening houdend met de behoefte van Riello om contractuele verplichtingen na te komen, kwesties met betrekking tot de klantenservice op te lossen, te voldoen aan wettelijke vereisten en nieuwe of verbeterde producten of diensten aan de gebruikers aan te bieden. Dit betekent dat Riello persoonlijke informatie van de gebruiker gedurende een redelijke periode kan bewaren nadat hij is gestopt met het gebruik van de websites of apps van Riello. Na deze periode wordt de persoonlijke informatie van de gebruiker verwijderd uit alle systemen van Riello zonder dat u hiervan op de hoogte hoeft te worden gesteld.

8        Hoe kan de gebruiker zijn informatie in het bezit van Riello corrigeren, wijzigen of verwijderen?

De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om zijn persoonlijke informatie bij te werken, te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of in te zien. Riello zal al het mogelijke doen om de persoonlijke informatie van de gebruiker zo snel mogelijk bij te werken en/of te verwijderen. Om de privacy en veiligheid van de gebruiker te beschermen, zal Riello maatregelen treffen om de identiteit van de gebruiker te verifiëren voordat de gevraagde toegang of wijziging wordt toegekent. Om persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of in te zien, om vragen te stellen of om vragen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy te verduidelijken kan de gebruiker een e-mail sturen naar [email protected]. Op sommige van onze websites, apps en sociale media kunnen rechtstreeks correcties aangebracht worden zonder contact op te nemen met Riello.

Riello zorgt voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruiker, maar het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn wachtwoorden en andere toegangsgegevens te beschermen.

9        Wat moet men begrijpen over links van derden die op deze website kunnen verschijnen?

In sommige gevallen kan Riello links aanbieden naar websites die niet door Riello worden beheerd en Riello zal zich inspannen om deze als zodanig te identificeren. Riello heeft echter geen controle over de websites van derden en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites. Bovendien regelt dit privacybeleid geen informatie die door derden over de gebruiker wordt verzameld.

10     Hoe gebruikt Riello cookies of andere trackingtechnologieën?

10.1    Cookies

Riello kan op deze website cookies gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden en opgeslagen op computers van gebruikers. Riello gebruikt cookies om de website in staat te stellen terugkerende bezoekers te herkennen, de toegang van gebruikers tot de website te vergemakkelijken en de website geaggregeerde gegevens te laten verzamelen die de inhoud kunnen verbeteren. Cookies zijn niet schadelijk voor computers of bestanden van gebruikers. Als u niet wil dat cookies toegankelijk zijn vanaf deze of een andere website van Riello, kunt u het gebruik van cookies weigeren of uitschakelen in de instellingen van de browser. Het weigeren of uitschakelen van cookies of vergelijkbare technologieën kan echter voorkomen dat de gebruiker toegang krijgt tot sommige van onze inhoud of dat sommige functies van de website niet gebruikt kunnen worden. Riello kan ook cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken die zijn geplaatst door een van zijn commerciële of advertentiepartners, waardoor het kan weten welke advertenties gebruikers naar zijn website leiden.

Verder volgt Riello het gebruikersverkeer op al zijn websites op basis van de domeinnaam van de gebruiker, het type browser, de datum en tijd van toegang en de bekeken pagina's. De webservers van Riello verzamelen domeinnamen, maar niet de e-mailadressen van bezoekers. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoekers van de website van Riello te meten en om te bepalen welke delen van de website nuttig worden gevonden door de gebruikers op basis van de hoeveelheid verkeer naar die pagina’s. Riello gebruikt deze informatie om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en toekomstige inhoud beter aan te passen op basis van de interesses van de gebruikers.

10.2    Web Beacon

Deze website kan ook web beacons gebruiken. Een web beacon is meestal een pixel op een website die kan worden gebruikt om te controleren of een gebruiker een bepaalde website heeft bezocht om zo gerichte advertenties te kunnen presenteren. Web beacons worden samen met cookies gebruikt. Dit betekent dat als de gebruiker cookies uit zijn browser deactiveert, de web beacons zijn activiteit niet kunnen volgen. Web beacons worden nog steeds beschouwd als een bezoek aan de website, maar er wordt geen specifieke informatie over de gebruiker geregistreerd.

De informatie die door web beacons wordt verzameld, kan informatie over het IP-adres bevatten (zie hieronder). De informatie van de web beacon wordt ook gebruikt voor:

 • advertenties, controle van e-mails en rapportage;
 • personalisering;
 • signalering van verkeer op de website; en
 • het tellen van unieke bezoekers.

10.3    IP-adressen

Een IP-adres (Internet Protocol) is een nummer dat door computers in een netwerk wordt gebruikt om de computer van de gebruiker te identificeren wanneer deze verbinding maakt met internet.

Riello kan IP-adressen verzamelen en volgen, onder meer om:

 • de veiligheid van de website bewaken;
 • de toegang tot websites van Riello beperken tot specifieke gebruikers;
 • technische problemen oplossen; en
 • beter begrijpen hoe de websites van Riello worden gebruikt.

10.4    Logbestanden

Riello (of derden namens Riello) kan (kunnen) informatie verzamelen in de vorm van logbestanden die de activiteiten van de website en statistieken over gebruikersgewoonten registreren.

Logbestanden worden alleen voor interne doeleinden gebruikt. Met behulp van de logbestanden kan Riello zijn websites en apps voortdurend verbeteren en personaliseren.

Deze bestanden helpen Riello onder meer bij het verzamelen van informatie over:

 • interne marketingstudies en demografische studies;
 • het type browser en besturingssysteem van de gebruiker;
 • de sessie van een gebruiker (zoals de URL, de datum en tijd van bezoek aan de website van Riello, de specifieke pagina's die worden weergegeven en de tijd die op deze pagina’s wordt doorgebracht); en
 • andere vergelijkbare browse- of clickstream-gegevens.

10.5    Informatie over sociale netwerken

Met informatie op sociale netwerken bedoelen we alle informatie die de gebruiker aan een sociaal netwerk van een derde partij toestaat om te delen met ontwikkelaars van applicaties van derden zoals Riello. Informatie op sociale netwerken omvat alle informatie die deel uitmaakt van een persoonlijk profiel op een sociaal netwerk van derden. Deze sociale netwerken zijn, bij wijze van voorbeeld en niet beperkt tot, Twitter, Facebook, Google+.

Raadpleeg de pagina Instellingen van het betreffende sociale netwerk om te weten hoe Riello informatie verkrijgt van een sociaal netwerk (of van andere ontwikkelaars van applicaties voor derden). Verder stemt de gebruiker ermee in dat Riello zijn persoonlijke informatie kan gebruiken door deze te koppelen aan die van sociale netwerken voor reclamedoeleinden.

Riello kan geen garanties geven over de beveiliging van de informatie die de gebruiker deelt met derden, inclusief de informatie die hij deelt met sociale media.

11     Op welke manier kan Riello locatiegegevens gebruiken?

Riello is een wereldwijde leverancier van bouwtechnologieën. Onze brand-, beveiligings-, gebouwautomatiserings-, verwarmings-, ventilatie-, airconditionings- en koelsystemen en -diensten bevorderen geïntegreerde, duurzame en hoogwaardige gebouwen die veiliger en intelligenter zijn. Hier volgen een aantal voorbeelden van gevallen waarin locatiegegevens nodig kunnen zijn om enkele van de door Riello aangeboden diensten te leveren:

 • om de prestaties van bouwproducten te verbeteren, bijvoorbeeld om de locatiegegevens in een van de gebouwen van Riello te gebruiken om de ventilatie-, verwarmings- en koelinstellingen dynamisch aan te passen, de lichten aan of uit te doen of de deuren te ontgrendelen;
 • wat betreft bezoekers of medewerkers van het hoofdkantoor van Riello, gebruikt Riello hun locatiegegevens om hen te helpen de dichtstbijzijnde printer of vergaderruimte te vinden, om een ​​betere ervaring op de locatie zelf te bieden; of
 • om te bepalen welke servicemonteur het dichtst in de buurt is van een verzoek om assistentie.

Daarnaast kan Riello locatiegegevens gebruiken voor het lokaliseren en/of registreren van tijden van werknemers of aannemers.

In al deze gevallen zal Riello toestemming vragen om de locatiegegevens van de gebruiker te verzamelen en daarom zal het verzamelen van deze gegevens transparant zijn voor de gebruiker zelf, die de mogelijkheid heeft om te beslissen of hij al dan niet zijn eigen locatiegegevens wil verstrekken. Als de gebruiker ervoor kiest zijn locatiegegevens niet te verstrekken, is het mogelijk dat Riello de gevraagde dienst niet kan leveren of de gevraagde transactie niet kan voltooien.

12     Van welke aanvullende informatie moeten specifieke gebruikers op de hoogte zijn?

Ouders, voogden en kinderen: de apps en websites van Riello zijn bedoeld voor bezoekers van minimaal 18 jaar oud of die meerderjarig zijn volgens de wetten in hun woonplaats. Riello vraagt ​​niet bewust om informatie over minderjarigen en verkoopt ook geen producten of diensten die voor hen bedoeld zijn. Als de gebruiker niet binnen de hierboven vermelde leeftijdsgrenzen valt, mag hij zijn persoonlijke informatie niet invoeren op deze of andere websites of apps van Riello.

Gebruikers uit Californië:

gebruikers die in Californië wonen hebben vanaf 1 januari 2020 bepaalde rechten onder de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA"), waaronder het recht om:

a) de categorieën persoonlijke informatie te kennen die Riello over hen heeft verzameld en gebruikt, inclusief de methoden voor het verzamelen van persoonlijke informatie en het doel van hun verzameling en gebruik;

b) de categorieën persoonlijke informatie te kennen die worden verkocht of gedeeld met derden en, in geval van verkoop of deling hiervan, de categorieën van derden die ze ontvangen;

c) toegang te krijgen tot specifieke persoonlijke informatie die over de gebruiker wordt verzameld;

d) een verzoek in te dienen om persoonlijke informatie te verwijderen.

Verzoeken om rechten uit te oefenen op grond van de CCPA zijn onderworpen aan controle door Riello en zijn ook onderworpen aan enkele beperkingen die door de CCPA worden opgelegd. Riello zal inwoners van Californië niet discrimineren voor de uitoefening van hun rechten onder de CCPA. Inwoners van Californië hebben de mogelijkheid om zich af te melden voor de verkoop van hun persoonlijke informatie onder de CCPA. Riello verkoopt echter geen persoonlijke informatie aan derden. Als de praktijken van Riello veranderen, spant Riello zich in om dit privacybeleid bij te werken en alle nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Inwoners van Californië die hun rechten onder de CCPA willen uitoefenen, kunnen contact opnemen met Riello via [email protected] of door middel van het webformulier dat ze hier kunnen vinden. Ook kunnen ze contact opnemen met Riello op 1-833-617-0050. In het geval dat de gebruiker contact opneemt met Riello om zijn rechten uit te oefenen, moet hij "California Privacy Rights" aangeven in het onderwerp en in de hoofdtekst de aard van het verzoek beschrijven.

Inwoners van Californië kunnen jaarlijks informatie opvragen en verkrijgen die Riello met andere bedrijven heeft gedeeld voor hun eigen direct marketing doeleinden in het voorgaande kalenderjaar (zoals gedefinieerd door de Californische wet "Shine the Light Law"). Indien van toepassing bevat deze informatie een lijst met de categorieën gedeelde persoonlijke informatie en de namen en adressen van alle derde partijen waarmee Riello deze informatie in het voorafgaande kalenderjaar heeft gedeeld. Om deze informatie te verkrijgen, stuurt u een e-mailbericht naar [email protected] met in het onderwerp en de hoofdtekst de beschrijving "California Shine the Light Privacy Request”.

Gebruikers uit de Europese Unie en andere landen met privacywetgeving: deze gebruikers hebben het recht om een ​​klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming, die ook bekend kan staan ​​als de toezichthoudende autoriteit. Daarnaast hebben zij het recht om: (i) correctie, verwijdering of toegang tot de persoonlijke informatie aan te vragen; (ii) beperkingen aan te vragen; of (iii) bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonlijke informatie en om te vragen om de overdraagbaarheid van de gegevens in bepaalde omstandigheden. Om contact op te nemen met Riello met betrekking tot een verzoek om toegang, correctie, verwijdering, oppositie, beperkingen of overdraagbaarheid, gebruikt u de contactmethoden die aan het einde van dit beleid worden vermeld.

Gebruikers uit de Verenigde Staten: Riello verzamelt geen burgerservicenummers via zijn websites. .

13     Op welke manieren mag Riello dit privacybeleid wijzigen?

Mogelijk moet Riello dit privacybeleid bijwerken vanwege de uitbreiding en verbetering van zijn websites en apps, of vanwege wijzigingen in het kader van wettelijke vereisten. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Riello nodigt gebruikers uit om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen in geval van eventuele wijzigingen. De datum van de laatste versie wordt onderaan het beleid vermeld.

14     Hoe kunt u contact opnemen met Riello?

Voor opmerkingen of vragen of voor suggesties over wat Riello kan doen om de waarde van deze website te blijven verhogen, stuurt u een e-mail naar [email protected] van Riello.

Als de gebruiker zijn persoonlijke gegevens wil corrigeren, bijwerken, verwijderen of inzien, of als hij vragen heeft over de privacypraktijken van Riello in het algemeen of een klacht heeft, kan hij een e-mail sturen naar [email protected].

In het geval dat de gebruiker zich in een land bevindt dat onder de algemene wet gegevensbescherming valt en contact wil opnemen met de lokale functionaris voor gegevensbescherming, moet hij dit in de e-mail aangeven, het verzoek zal dan aan de juiste persoon worden gericht. Om u af te melden voor het delen van persoonlijke informatie met Riello of om de verwijdering van uw persoonlijke informatie aan te vragen, klikt u op deze link.

Laatst bijgewerkt: 12 Mei 2020