Komada 4 Riellovih plamenika ugrađeno je u poljski pogon Grupe LG


Poljska – Komada 4 Riellovih plamenika ugrađeno je u poljski pogon Grupe LG. Modeli ugrađeni na Viessmannove parne kotlove Vitomax 200 HS i Vitoplex 300, su 2 plamenika RS 400/E BLU, izlazne snage 4 MW, i 2 plamenika RS 190/M izlazne snage 1.9 MW. Ova vrsta plamenika je posebno projektirana za gospodarske sustave: kao što su kotlovi za toplu vodu i industrijski generatori pare kapaciteta od 4 do 8 t/h. Verzija RS400/E je opremljena elektronskim upravljanjem omjera zrak-gorivo koje se može povezati s daljinskim sustavom. Plamenici iz obitelji “R…300-400-500-800” su projektirani po modularnom konceptu: moduli se mogu kombinirati tako da tehničke varijante omogućavaju primjenu u posebnim slučajevima različitim od standardnih (na pr.: prema posebnim regionalnim ili nacionalnim direktivama, prema lokalnim zahtjevima projektiranja i izvedbe postrojenja, prema posebnim zahtjevima povezivanja u sustav). Ove varijante plamenika se izrađuju na poseban zahtjev nakon tehničko-komercijalne procjene.