Postrojenje za proizvodnju tople vode u Domu za posebnu njegu sv. Josip (Ascoli Piceno)


Sustav se sastoji od 35 Riellovih solarnih ploča CSL 25 R koje pokrivaju ukupnu površinu od 80 m2. Na taj način je smanjeno ispuštanje u atmosferu 13.5 tona ugljičnog dioksida godišnje.

Topla voda se sprema u 3 Riellova solarna spremnika 7200 HV od 2.000 litara svaki s dvostrukom spiralom, koji su zimi dopunjeni s dva postojeća Riellova kotla za grijanje zgrade. Isporuku je vodila agencija: Shooter Andrea iz Ascoli Picena.