SC Riello RO SRL
Str. Copilului nr. 20,
Parter, Sector 1
012178 Bucuresti (Bucuresti)
ROMANIA

Tel. +40 21 2246648, +40 21 2246649
Fax +40 21 2029287
www.riello.ro
e-mail: office@riello.ro

Câmpurile cu * sunt obligatorii

Notificare privind confidenţialitatea (Mod._Privacy_01_2018)

Riello Group, parte din UTC Climate, Controls & Security, precum şi filialele şi afiliaţii săi (împreună „Riello”), se angajează să protejeze confidenţialitatea vizitatorilor propriului site web („Site web”) şi a utilizatorilor propriilor aplicaţii mobile (”Aplicaţii”) precum şi a informaţiilor cu caracter personal colectate de la persoane şi prelucrate, separat şi în afara propriului site web şi propriilor aplicaţii. Este important ca utilizatorii noştri să înţeleagă modul în care colectăm, utilizăm şi divulgăm Informaţiile cu caracter personal (aşa cum sunt definite mai jos). 

Această Notificare privind confidenţialitatea descrie practicile noastre în ceea ce priveşte Informaţiile cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor web şi aplicaţiilor mobile Riello şi/sau în afara acestor site-uri web şi aplicaţii, cu excepţia cazului în care există o notificare separată privind confidenţialitatea pentru un anumit site-web sau o anumită aplicaţie mobilă sau pentru alte scopuri.  Notificarea privind confidenţialitatea se aplică şi este valabilă numai în cazurile în care legislaţia aplicabilă privind confidenţialitatea impune obligaţia furnizării acesteia.

Ce Informaţii cu caracter personal colectează Riello? Cum colectează aceste informaţii?

„Informaţiile cu caracter personal” sunt informaţii prin care o persoană fizică este identificabilă sau poate fi identificată.  Riello poate colecta, utiliza şi prelucra Informaţiile dvs. cu caracter personal pentru a vă furniza serviciile, produsele sau informaţiile pe care le solicitaţi. 

Colectarea informaţiilor se va efectua într-un mod transparent, iar dvs. veţi avea posibilitatea de a decide dacă le veţi furniza sau nu. Dacă alegeţi să nu furnizaţi oricare din Informaţiile cu caracter personal solicitate, Riello nu vă va putea finaliza tranzacţia, sau nu vă va putea furniza informaţiile, serviciile sau produsele pe care le-aţi solicitat. Riello poate colecta informaţii, inclusiv Informaţii cu caracter personal de la dvs. când trimiteţi un formular sau o solicitare, sau când vă înregistraţi produsul la Riello, precum:  numele, adresa fizică, compania la care lucraţi, numărul de telefon, adresa de e-mail şi numărul de fax. De asemenea, Riello vă poate solicita să furnizaţi informaţii despre produsul pe care îl înregistraţi sau despre persoana/compania care l-a instalat sau îl întreţine.

În plus, Riello poate colecta informaţii ca urmare a utilizării de către dvs. a site-urilor web sau aplicaţiilor noastre, precum elemente de identificare a dispozitivului, adresa IP, fişiere jurnal şi date de localizare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Cum utilizează Riello modulele cookie sau alte tehnologii de urmărire?” de mai jos.

Este posibil să fie nevoie să colectăm alte informaţii pentru un anumit formular, o anumită caracteristică sau alt serviciu pe care îl puteţi utiliza sau solicita. Conţinutul acestor informaţii variază în funcţie de metoda de colectare şi de scopul (scopurile) specific(e) pentru care se colectează informaţiile:

Pentru personalul distribuitorilor, furnizorilor şi clienţilor comerciali

-   Numele, inclusiv prenumele, numele de familie, al doilea prenume şi orice sufix (precum Junior sau Senior)

-   Informaţii de identificare, precum numărul de identificare (integral sau parţial), permisul de conducere emis de autorităţi, paşaportul, sau alte documente – colectate dacă legislaţia aplicabilă permite acest lucru şi în măsura în care permite acest lucru

-   Informaţii de contact de urgenţă

-   Informaţii de contact la locul de muncă, inclusiv numere de telefon, număr de fax, adresa de e-mail, numărul de pager, adresa poştală şi adresa locului de muncă

-   Experienţa profesională, studiile şi istoricul profesional, categoriile de abilităţi, permisele, certificările, calitatea de membru şi apartenenţa la asociaţii sau organizaţii profesionale, sau autorizaţia de a efectua o anumită lucrare

-   Calificările necesare pentru calitatea de furnizor, precum informaţii privind conflictele de interese

-   Informaţii despre profesia unei persoane, inclusiv denumirea funcţiei, departamentul şi atribuţiile funcţiei

-   Informaţii despre angajatorul unei persoane, inclusiv denumirea companiei, adresa companiei şi ţara în care a fost înfiinţată compania

-   Numele supervizorului şi al asistentului

-   Informaţii privind instruirea

-   Informaţii despre vizitatori, inclusiv ora, data şi locul desfăşurării vizitei, informaţii despre un vehicul în scopul parcării şi informaţiile necesare în scopul menţinerii de jurnale de vizitatori şi de evaluare a vizitatorilor

-   Informaţii privind mediul, sănătatea şi securitatea

-   Acorduri, programe şi activităţi la care participă persoana

-   Informaţii referitoare la plăţi, inclusiv identificarea şi numerele conturilor bancare

-   Preferinţa(preferinţele) în ceea ce priveşte limba şi modul de comunicare

-   Informaţii colectate prin intermediul unui sondaj voluntar sau unei promoţii sau prin intermediul utilizării unui produs, precum un sistem de securitate

-   Enumerarea cadourilor nominale eventual furnizate sau primite

Pentru vizitatorii sistemelor şi unităţilor Riello sau persoanele autorizate în vederea utilizării sistemelor Riello

-   Numele, inclusiv prenumele, numele de familie, al doilea prenume şi orice sufix (precum Junior sau Senior)

-   Informaţii de identificare, precum numărul de identificare (integral sau parţial), permisul de conducere emis de autorităţi, paşaportul, sau alte documente – colectate dacă legislaţia aplicabilă permite acest lucru şi în măsura în care permite acest lucru

-   Informaţii de contact de urgenţă

-   Informaţii de contact la locul de muncă, inclusiv numere de telefon, număr de fax, adresa de e-mail, numărul de pager, adresa poştală şi adresa locului de muncă

-   Informaţii despre profesia unei persoane, inclusiv denumirea funcţiei, departamentul şi atribuţiile funcţiei

-   Informaţii despre angajatorul unei persoane, inclusiv denumirea companiei, adresa companiei şi ţara în care a fost înfiinţată compania

-   Numele supervizorului şi al asistentului

-   Jurnale de comunicaţii Riello şi în reţeaua UTC care acoperă utilizarea telefoanelor companiei, a computerelor, mijloacelor electronice de comunicare (precum e-mail) şi alte informaţii şi tehnologie de comunicaţii

-   Accesul la computere şi facilităţi şi informaţii de autentificare

-   Informaţii despre vizitatori, inclusiv ora, data şi locul desfăşurării vizitei, informaţii despre un vehicul în scopul parcării şi informaţiile necesare în scopul menţinerii de jurnale de vizitatori şi de evaluare a vizitatorilor

-   Informaţii privind mediul, sănătatea şi securitatea

Pentru consumatorii (clienţi şi utilizatori finali) anumitor produse Riello

-   Numele, inclusiv prenumele, numele de familie, al doilea prenume şi orice sufix (precum Junior sau Senior)

-   Adresa de domiciliu şi numerele de telefon, inclusiv numărul de telefon mobil

-   Informaţii referitoare la plăţi, inclusiv identificarea şi numerele conturilor bancare

-   Preferinţa(preferinţele) în ceea ce priveşte limba şi modul de comunicare

-   Informaţii colectate prin intermediul unui sondaj voluntar sau unei promoţii sau prin intermediul utilizării unui produs, precum un sistem de securitate

-   Informaţii referitoare la garanţie, precum tipul de produs achiziţionat şi informaţii referitoare la depanarea unui produs

De ce colectează Riello informaţiile dvs. cu caracter personal?

Scopul pentru care colectăm aceste informaţii este de a furniza conţinut şi servicii personalizate relevante pentru nevoile şi interesele dvs. specifice.  Riello poate utiliza informaţiile dvs. pentru a-şi îndeplini propriile obligaţii contractuale, pentru a vă autentifica în calitate de utilizator şi a vă acorda acces la anumite zone ale site-ului nostru web, aplicaţii sau site-uri de socializare sau pentru a vă permite să vă depuneţi candidatura pentru posturile din cadrul Riello. 

Informaţiile cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului web sau al unei aplicaţii pot fi folosite pentru:

 • A vă furniza informaţiile , articolele sau serviciile solicitate;
 • A face reclamă la produse, servicii, promoţii şi evenimente asociate companiei Riello;
 • A ne îmbunătăţi produsele, serviciile, sondajele, site-urile web şi aplicaţiile;
 • A vă analiza comportamentul pe site-ul web şi în aplicaţiile noastre;
 • A furniza servicii pentru investitori;
 • În cazul în care candidaţi pentru un post, pentru a vă evalua interesul şi/sau pentru a vă permite să candidaţi în vederea angajării în cadrul Riello;
 • A obţine date cu privire la localizarea dvs. în vederea furnizării informaţiilor sau serviciilor solicitate;
 • A proteja împotriva fraudei sau pentru a investiga activităţi ilegale suspectate sau reale;
 • A verifica în vederea identificării elementelor din listele de sancţiuni şi antiterorism, conform cerinţelor legale;
 • A da curs unei cerinţe legale legitime din partea autorităţilor de aplicare a legii sau altor organisme guvernamentale de reglementare;
 • A dezvolta noi oferte, a îmbunătăţi calitatea produselor noastre, a îmbunătăţi şi personaliza experienţa utilizatorului şi pentru a pregăti mai bine conţinut ulterior în baza intereselor dvs. şi ale populaţiei noastre generale de utilizatori; sau
 • Pentru a conduce investigaţii pentru asigurarea conformităţii cu obligaţiile legale.

Informaţiile cu caracter personal ale personalului distribuitorilor, furnizorilor şi clienţilor comerciali pot fi utilizate pentru:

 • Întreţinerea sistemelor („ERP”), a sistemelor de fluxuri de lucru şi a altor sisteme de tehnologie a informaţiei („IT”), inclusiv fluxuri de lucru pentru a documenta participarea Riello la organizaţii profesionale şi furnizarea sau primirea de cadouri comerciale şi servicii turistice
 • Aplicarea măsurilor de precauţie în ceea ce priveşte furnizorii
 • Gestionarea securităţii fizice şi informatice, inclusiv

- Controale ale accesului şi securitate pentru computere şi alte sisteme

- Accesul la internet, intranet, e-mail, platforme de socializare şi la alte tipuri de sisteme electronice

- Scanarea şi analiza viruşilor şi a altor pericole interne

- Accesul la unitate şi securitatea acesteia

 • Pregătirea pentru calamităţi
 • Reacţia la situaţii care presupun riscuri pentru sănătate sau securitate, inclusiv o urgenţă
 • Copierea de rezervă a datelor şi recuperarea acestora
 • Supravegherea urmăririi locaţiei, duratei şi altor elemente telematice ale anumitor bunuri Riello pentru gestionarea serviciilor furnizate, securitate, siguranţă şi gestionarea eficienţei
 • Gestionarea controalelor de import, export şi a altor controale de respectare a regulilor comerciale, inclusiv autorizarea şi gestionarea cererilor, stabilirea accesului la tehnologie şi/sau mărfuri controlate şi verificarea sancţiunilor şi embargourilor
 • Administrarea operaţiunilor de marketing, a contractelor, asocierilor în participaţie şi a altor eforturi comerciale, inclusiv, însă fără a se limita la procesarea facturilor şi a plăţilor, gestionarea proiectelor şi sondaje pentru clienţi şi promoţii
 • Proiectarea, comercializarea, fabricarea şi îmbunătăţirea produselor
 • Furnizarea de activităţi de service şi asistenţă
 • Instruirea şi certificarea personalului clienţilor, distribuitorilor şi a furnizorilor
 • Efectuarea de evaluări şi aplicarea măsurilor de precauţie în ceea ce priveşte furnizorii şi distribuitorii, inclusiv evaluări de risc
 • Dezvoltarea şi gestionarea bugetului şi planificare şi raportare financiară
 • Răspunsul la întrebări sau preocupări trimise către programul Ombudsman
 • Efectuarea de audituri şi evaluări de conformitate pentru a asigura conformitatea cu politica, regulamentele şi legile aplicabile
 • Efectuarea de investigaţii interne şi externe, inclusiv evaluări în ceea ce priveşte Etica şi conformitatea legală şi Conformitatea cu legile comerciale internaţionale şi orice divulgări rezultate din acestea către agenţiile guvernamentale
 • Evaluarea şi raportarea conflictelor de interese
 • Abordarea problemelor de mediu, sănătate şi securitate, inclusiv reclamaţiile privind vătămarea corporală şi daunele
 • Urmărirea în justiţie sau apărarea reclamaţiilor în cadrul litigiilor, arbitrajului, procedurilor administrative sau de reglementare, inclusiv, însă fără a se limita la activităţi prealabile disputei, colectarea de dovezi, prezentare a dovezilor, păstrare a documentelor şi probe electronice
 • Răspunsul la cererile provenite de la autorităţile de aplicare a legii şi de la alte autorităţi guvernamentale
 • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv, însă fără a se limita la cererile de brevet
 • Planificarea activităţilor, inclusiv planificarea sau executarea fuziunilor, achiziţiilor şi cesiunilor
 • După cum se impune sau se autorizează în mod explicit în legile sau regulamentele aplicabile

Informaţiile cu caracter personal ale vizitatorilor sistemelor şi unităţilor Riello sau persoanelor autorizate în vederea utilizării sistemelor Riello pot fi utilizate pentru:

 • Reacţia la situaţii care presupun riscuri pentru sănătate sau securitate, inclusiv o urgenţă
 • Gestionarea comunicărilor şi notificărilor
 • Întreţinerea sistemelor („ERP”), a sistemelor de fluxuri de lucru şi a altor sisteme de tehnologie a informaţiei („IT”)
 • Gestionarea securităţii fizice şi informatice, inclusiv

- Controale ale accesului şi securitate pentru computere şi alte sisteme

- Accesul la internet, intranet, e-mail, platforme de socializare şi la alte tipuri de sisteme electronice

- Scanarea şi analiza viruşilor şi a altor pericole interne

- Accesul la unitate şi securitatea acesteia

- Pregătirea pentru calamităţi

 • Copierea de rezervă a datelor şi recuperarea acestora
 • Supravegherea urmăririi locaţiei, duratei şi altor elemente telematice ale anumitor bunuri Riello pentru gestionarea serviciilor furnizate, securitate, siguranţă şi gestionarea eficienţei
 • Gestionarea controalelor de import, export şi a altor controale de respectare a regulilor comerciale, inclusiv autorizarea şi gestionarea cererilor, stabilirea accesului la tehnologie şi/sau mărfuri controlate şi verificarea sancţiunilor şi embargourilor
 • Administrarea operaţiunilor de marketing, a contractelor, asocierilor în participaţie şi a altor eforturi comerciale, inclusiv, însă fără a se limita la procesarea facturilor şi a plăţilor, gestionarea proiectelor şi sondaje pentru clienţi şi promoţii
 • Instruirea şi certificarea personalului clienţilor, distribuitorilor şi a furnizorilor
 • Efectuarea de evaluări şi aplicarea măsurilor de precauţie în ceea ce priveşte furnizorii şi distribuitorii, inclusiv evaluări de risc
 • Dezvoltarea şi gestionarea bugetului şi planificare şi raportare financiară
 • Răspunsul la întrebări sau preocupări trimise către programul Ombudsman
 • Efectuarea de audituri şi evaluări de conformitate pentru a asigura conformitatea cu politica, regulamentele şi legile aplicabile
 • Efectuarea de investigaţii interne şi externe, inclusiv evaluări în ceea ce priveşte Etica şi conformitatea legală şi Conformitatea cu legile comerciale internaţionale şi orice divulgări rezultate din acestea către agenţiile guvernamentale
 • Evaluarea şi raportarea conflictelor de interese
 • Abordarea problemelor de mediu, sănătate şi securitate, inclusiv reclamaţiile privind vătămarea corporală şi daunele
 • Urmărirea în justiţie sau apărarea reclamaţiilor în cadrul litigiilor, arbitrajului, procedurilor administrative sau de reglementare, inclusiv, însă fără a se limita la activităţi prealabile disputei, colectarea de dovezi, prezentare a dovezilor, păstrare a documentelor şi probe electronice
 • Răspunsul la cererile provenite de la autorităţile de aplicare a legii şi de la alte autorităţi guvernamentale
 • Planificarea activităţilor, inclusiv planificarea sau executarea fuziunilor, achiziţiilor şi cesiunilor
 • După cum se impune sau se autorizează în mod explicit în legile sau regulamentele aplicabile

Informaţiile cu caracter personal ale consumatorilor (clienţilor şi utilizatorilor finali) ai anumitor produse Riello pot fi utilizate pentru:

 • Reacţia la situaţii care presupun riscuri pentru sănătate sau securitate, inclusiv o urgenţă
 • Gestionarea comunicărilor şi notificărilor
 • Copierea de rezervă a datelor şi recuperarea acestora
 • Gestionarea controalelor de import, export şi a altor controale de respectare a regulilor comerciale, inclusiv autorizarea şi gestionarea cererilor, stabilirea accesului la tehnologie şi/sau mărfuri controlate şi verificarea sancţiunilor şi embargourilor
 • Administrarea operaţiunilor de marketing, a contractelor, asocierilor în participaţie şi a altor eforturi comerciale, inclusiv, însă fără a se limita la procesarea facturilor şi a plăţilor, gestionarea proiectelor şi sondaje pentru clienţi şi promoţii
 • Proiectarea, comercializarea, fabricarea şi îmbunătăţirea produselor
 • Furnizarea de servicii în cadrul garanţiei, de activităţi de service şi asistenţă pentru clienţi
 • Răspunsul la întrebări sau preocupări trimise către programul Ombudsman UTC
 • Efectuarea de investigaţii interne şi externe, inclusiv evaluări în ceea ce priveşte Etica şi conformitatea legală şi Conformitatea cu legile comerciale internaţionale şi orice divulgări rezultate din acestea către agenţiile guvernamentale
 • Evaluarea şi raportarea conflictelor de interese
 • Abordarea problemelor de mediu, sănătate şi securitate, inclusiv reclamaţiile privind vătămarea corporală şi daunele
 • Urmărirea în justiţie sau apărarea reclamaţiilor în cadrul litigiilor, arbitrajului, procedurilor administrative sau de reglementare, inclusiv, însă fără a se limita la activităţi prealabile disputei, colectarea de dovezi, prezentare a dovezilor, păstrare a documentelor şi probe electronice
 • Răspunsul la cererile provenite de la autorităţile de aplicare a legii şi de la alte autorităţi guvernamentale
 • Planificarea activităţilor, inclusiv planificarea sau executarea fuziunilor, achiziţiilor şi cesiunilor
 • După cum se impune sau se autorizează în mod explicit în legile sau regulamentele aplicabile

Cu excepţia cazurilor în care se utilizează pentru îndeplinirea unui contract cu dvs. sau pentru a îndeplini o obligaţie legală, vom utiliza Informaţiile dvs. cu caracter personal numai pentru interese comerciale legitime, aşa cum au fost descrise mai sus.

Unde sunt stocate Informaţiile cu caracter personal?

Deoarece Riello, compania mamă şi United Technologies Corporation („UTC”) sunt companii la nivel global, cu sedii în multe ţări diferite, este posibil să transferăm informaţiile dvs. de la o entitate juridică la alta sau de la o ţară la alta în cadrul Riello şi grupului de companii UTC pentru a îndeplini scopurile enumerate mai sus.  Printre aceste ţări se numără, cel puţin, Statele Unite, statele membre ale Uniunii Europene, Canada şi alte ţări, inclusiv unele din Asia. Vă vom transfera Informaţiile cu caracter personal în conformitate cu cerinţele legale aplicabile şi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus.  În cadrul grupului de companii UTC şi Riello, informaţiile sunt transferate în conformitate cu Regulile corporatiste obligatorii.

Riello se bazează pe mecanismele legale pentru permiterea transferului transfrontalier legal al informaţiilor cu caracter personal. În măsura în care Riello se bazează pe clauzele contractuale standard (denumite şi clauze model) sau pe Regulile corporatiste obligatorii pentru a autoriza transferul, Riello va respecta cerinţele respective, inclusiv în cazurile în care poate exista un conflict între cerinţele respective şi această Notificare privind confidenţialitatea.

Riello foloseşte Informaţiile dvs. cu caracter personal pentru a trimite comunicări promoţionale în baza preferinţelor şi comportamentului?

Riello poate utiliza Informaţiile cu caracter personal furnizate de către dvs. pentru a vă contacta cu privire la produse, servicii, promoţii, oferte speciale, sondaje şi alte informaţii care vă pot interesa, în baza preferinţelor şi comportamentului dvs. Dacă doriţi să nu primiţi astfel de comunicări, folosiţi funcţia de „dezabonare” de pe site-ul web sau din aplicaţie, sau înştiinţaţi-ne, trimiţându-ne un e-mail la adresa  privacy.compliance@riello.com.  De asemenea, Riello se va asigura că orice comunicări promoţionale sau de marketing trimise prin mijloace electronice sau alte metode de comunicare vă vor asigura o metodă simplă de a renunţa sau de a vă dezabona. Reţineţi că dacă vă dezabonaţi de la comunicările promoţionale, este posibil să primiţi în continuare comunicări despre contul dvs. sau despre tranzacţiile efectuate cu noi.

Riello partajează informaţiile pe care le colectează?

Riello poate partaja Informaţiile dvs. personale cu companiile noastre afiliate, precum companiile din grupul de companii UTC şi/sau companiile care se află sub controlul Riello, atât proprietate directă cât şi indirectă, în scopurile menţionate mai sus.

RIELLO nu va vinde şi nu va transfera sau partaja în niciun alt fel Informaţiile dvs. cu caracter personal în afara companiilor specificate mai sus, cu excepţia următoarelor cazuri:

 • Furnizorilor de servicii, comercianţilor, distribuitorilor, agenţilor sau contractorilor pe care RIELLO îi foloseşte pentru furnizarea serviciilor în numele său.  RIELLO va partaja Informaţiile dvs. cu caracter personal numai terţilor cărora RIELLO le-a restricţionat contractual dreptul de a utiliza sau divulga informaţiile cu excepţia cazurilor în care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor în numele nostru sau pentru a respecta cerinţele legale;
 • Respectarea obligaţiilor legale, cum ar fi ca răspuns la o solicitare legală legitimă din partea autorităţilor de aplicare a legii, tribunalelor sau altor autorităţi guvernamentale de reglementare, sau altele;
 • Investigarea activităţilor ilegale suspectate sau reale;
 • Prevenirea daunelor fizice sau pierderilor financiare; sau
 • Susţinerea vânzării sau transferului parţial sau total al activităţii sau activelor (inclusiv prin faliment).

De asemenea, Informaţiile dvs. cu caracter personal pot fi păstrate şi prelucrate de către furnizorii noştri de servicii din Statele Unite, statele membre ale Uniunii Europene, Canada, Asia şi din alte jurisdicţii.

Cum protejează Riello informaţiile cu caracter personal?

RIELLO se angajează să asigure protecţia şi integritatea Informaţiilor cu caracter personal. RIELLO a adoptat procedurile fizice, electronice şi administrative rezonabile pentru protejarea Informaţiilor dvs. cu caracter personal.  Totuşi, datorită naturii comunicaţiilor prin internet, nu putem garanta sau asigura că datele pe care ni le transmiteţi sunt protejate. 

Cum puteţi corecta, modifica sau şterge informaţiile dvs. deţinute de RIELLO?

Puteţi solicita oricând accesul la Informaţiile dvs. cu caracter personal, actualizarea, corectarea, modificarea sau ştergerea acestora. RIELLO va depune toate eforturile rezonabile pentru a actualiza şi/sau elimina informaţiile în timp util.  Pentru a proteja confidenţialitatea şi securitatea utilizatorului, RIELLO va lua măsuri pentru verificarea identităţii utilizatorului înainte de a efectua orice modificare solicitată.  Pentru vă accesa, modifica sau şterge Informaţiile cu caracter personal, pentru a raporta probleme ale site-ului web/aplicaţiilor, pentru a adresa întrebări sau a transmite îngrijorări, trimiteţi un e-mail la adresa privacy.compliance@riello.com . Unele dintre site-urile noastre web, aplicaţii şi conturi aferente platformelor de socializare vă permit să faceţi corecţii direct pe site, fără a fi nevoie să mai contactaţi RIELLO. 

Reţineţi că deşi vă ajutăm să vă protejaţi Informaţiile cu caracter personal, este responsabilitatea dvs. de a vă proteja de alte persoane parolele şi alte date de autentificare. 

Ce ar trebui să ştiţi despre linkurile terţe care pot apărea pe site-ul web?

În anumite cazuri, RIELLO poate furniza linkuri către site-uri web care nu sunt controlate de RIELLO, iar RIELLO va depune eforturile rezonabile pentru a le identifica.  Totuşi, RIELLO nu controlează aceste site-uri web terţe şi nu poate fi considerată responsabilă pentru conţinutul sau practicile de confidenţialitate utilizate de alte site-uri web.  În plus, această Notificare privind confidenţialitatea nu reglementează informaţiile despre dvs. colectate de terţi.

Cum utilizează RIELLO modulele cookie sau alte tehnologii de urmărire?

Modulele cookie

RIELLO poate folosi module cookie pe site-ul său web.  Modulele cookie sunt mici fişiere de text trimise către şi stocate pe computerele utilizatorilor. Utilizăm module cookie pentru a permite site-ului web să recunoască utilizatorii recurenţi, pentru a facilita accesul utilizatorilor la site-ul web şi pentru a permite site-ului web să acumuleze date agregate care să permită îmbunătăţiri de conţinut.  Modulele cookie nu au efecte dăunătoare asupra computerelor sau fişierelor utilizatorilor.  Dacă nu doriţi ca modulele cookie să fie accesate de către acest site web sau orice alt site web RIELLO, trebuie să modificaţi setările browser-ului astfel încât să refuzaţi sau să dezactivaţi utilizarea modulelor cookie. Totuşi, prin refuzarea sau dezactivarea modulelor cookie sau tehnologiilor similare, este posibil să nu puteţi accesa o parte din conţinut sau să nu puteţi utiliza anumite funcţii de pe site-ul web. De asemenea, RIELLO poate utiliza module cookie sau tehnologii similare plasate de unul dintre partenerii comerciali sau de publicitate pentru a-i permite companiei RIELLO să afle care dintre aceste reclame aduc utilizatori pe site-ul nostru web. 

În plus, RIELLO monitorizează tiparul de trafic al utilizatorilor pe întregul său site web în funcţie de numele domeniului unui utilizator, tipul de browser, data şi ora accesării şi paginile vizualizate. Serverele noastre web colectează numele domeniilor, însă nu şi adresele de e-mail ale vizitatorilor. Aceste informaţii sunt colectate pentru a măsura numărul de vizitatori pe site-ul nostru web şi pentru a determina ce zone ale site-ului web sunt considerate utile de către utilizatori în funcţie de cantitatea de trafic în anumite zone. RIELLO utilizează aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor pe site-ul web şi pentru a pregăti mai bine conţinut viitor în baza intereselor utilizatorilor.

Contoare de vizitatori

Acest site web poate utiliza contoare de vizitatori.  Un contor de vizitatori este de obicei un pixel pe un site web care poate fi utilizat pentru a urmări dacă un vizitator a vizitat un anumit site web, pentru a furniza publicitate ţintă.  Contoarele de vizitatori sunt utilizate în combinaţie cu modulele cookies, ceea ce înseamnă că, dacă dezactivaţi modulele cookie din browser-ul dvs., contoarele de vizitatori nu vor mai putea urmări activitatea dvs.  Contorul de vizitatori va înregistra oricum ca o vizită a site-ului web, însă informaţiile dvs. unice nu vor fi înregistrate.

Informaţiile colectate de contoarele de vizitatori pot include informaţii despre adresa IP (a se vedea mai jos). Informaţiile colectate de contoarele de vizitatori pot fi folosite şi pentru:

 • Publicitate şi audituri şi raportare de e-mail;
 • Personalizare;
 • Raportarea traficului pe site; şi
 • Numărători ale vizitatorilor unici.

Adresele IP

O adresă de protocol de Internet (IP) este un număr utilizat de computerele din reţea pentru a identifica computerul dvs. de fiecare dată când vă conectaţi la Internet.

RIELLO poate colecta şi monitoriza adresele IP în diverse scopuri, printre care:

 • Pentru a menţine siguranţa şi securitatea site-ului web;
 • Pentru a restricţiona accesul anumitor utilizatori la site-urile noastre web;
 • Pentru a depana problemele tehnice şi
 • Pentru a înţelege mai bine modul în care sunt utilizate site-urile web RIELLO.

Fişierele jurnal

RIELLO (sau terţii în numele RIELLO) pot colecta informaţii sub forma fişierelor jurnal care înregistrează activităţile site-ului web şi statisticile despre obiceiurile utilizatorilor site-urilor web.

Fişierele jurnal sunt utilizate numai în scopuri interne.  Utilizând fişiere jurnal, RIELLO poate să îşi îmbunătăţească şi să îşi personalizeze constant propriile site-uri web şi aplicaţii.

Datele introduse ne ajută să colectăm anumite informaţii, printre care:

 • Studii despre marketingul intern şi studii demografice;
 • Tipul browser-ului şi sistemul de operare ale unui utilizator;
 • Informaţii despre sesiunea unui utilizator (precum URL, data şi ora la care a fost vizitat site-ul nostru web şi care pagini de pe site-ul nostru web au fost vizitate şi cât timp); şi
 • Alte date de navigaţie sau de flux de clicuri similare.

Informaţii privind reţelele de socializare

Informaţiile privind reţelele de socializare sunt orice informaţii pentru care acordaţi permisiunea oricărei reţele de socializare terţe să le partajeze cu dezvoltatori de aplicaţii terţe, precum RIELLO.  Informaţiile privind reţelele de socializare includ informaţii care fac parte din profilul dvs. pe o reţea de socializare terţă.  Printre aceste reţele de socializare se pot număra, fără a se limita la acestea, Twitter, Facebook, google+.

Pentru a afla modul în care noi (sau orice alţi dezvoltatori terţi de aplicaţii) putem obţine informaţiile dvs., mergeţi la pagina de setări a reţelei de socializare respective.  În plus, confirmaţi că putem utiliza Informaţiile dvs. cu caracter personal pentru a potrivi informaţiile cu o reţea de socializare în scopuri publicitare.

RIELLO nu poate garanta cu privire la securitatea informaţiilor pe care le partajaţi cu terţi, , şi nici a informaţiilor pe care le partajaţi pe site-urile de socializare.

Pentru mai multe informaţii despre modulele cookie şi alte tehnologii de urmărire, faceţi clic aici.

Cum poate utiliza RIELLO datele de localizare?

Riello şi UTC sunt furnizori la nivel global de sisteme de încălzire, ventilare, aer condiţionat şi refrigerare.  Sistemele şi serviciile noastre de încălzire., ventilare, aer condiţionat şi refrigerare promovează clădirile integrate, de înaltă performanţă, care sunt mai sigure, mai inteligente şi mai durabile.  Drept urmare, următoarele sunt câteva exemple de cazuri în care poate fi necesară furnizarea datelor de localizare în scopul furnizării unor servicii pe care RIELLO le poate oferi:

 • Pentru îmbunătăţirea performanţei produsului
 • Pentru a determina care tehnician de service este mai aproape de locaţia unei solicitări de service. 

În toate aceste cazuri, RIELLO va cere permisiunea să colecteze datele dvs. de localizare şi astfel colectarea acestor date va fi transparentă – veţi avea posibilitatea să decideţi dacă doriţi să furnizaţi datele de localizare sau nu.  Dacă decideţi să nu furnizaţi datele de localizare, este posibil ca RIELLO să nu poată furniza serviciul solicitat sau să poată finaliza tranzacţia solicitată.

Cât timp păstrăm Informaţiile dvs. cu caracter personal?

Informaţiile cu caracter personal pe care le furnizaţi către RIELLO vor fi păstrate atât timp cât este rezonabil necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ţinând cont de nevoia noastră de a ne îndeplini obligaţiile contractuale, a rezolva problemele din cadrul relaţiilor cu clienţii, de a respecta cerinţele legale şi a furniza servicii noi şi îmbunătăţite utilizatorilor.  Acest lucru înseamnă că putem păstra Informaţiile dvs. cu caracter personal pe o perioadă rezonabilă după ce aţi încetat utilizarea site-ului web sau a aplicaţiei RIELLO. După această perioadă, Informaţiile dvs. cu caracter personal vor fi şterse din toate sistemele RIELLO, fără notificare prealabilă.

Ce informaţii suplimentare ar trebui să ştie anumiţi utilizatori?

Părinţi, tutori legali şi copii:  Aplicaţiile şi site-urile noastre web sunt destinate vizitatorilor cu vârsta de cel puţin 18 ani, sau de vârstă majoră în jurisdicţia în care îşi au domiciliul.  RIELLO nu solicită în mod intenţionat informaţii de la copii şi nu comercializează produse sau servicii copiilor.  Dacă nu îndepliniţi cerinţele de vârstă specificate mai sus, nu introduceţi informaţiile dvs. personale pe acest site web sau pe orice alte site-uri web sau aplicaţii RIELLO.

Utilizatorii din California:  Rezidenţii din California pot solicita şi obţine anual informaţiile pe care RIELLO le-a partajat cu alte companii, în scopuri de marketing direct în anul calendaristic anterior (aşa cum defineşte legea „Shine the Light”).  Dacă este cazul, aceste informaţii vor include o listă a categoriilor de Informaţii cu caracter personal care au fost partajate şi numele şi adresele tuturor terţilor cărora RIELLO le-a partajat aceste informaţii în anul calendaristic imediat anterior.  Pentru a obţine aceste informaţii, trimiteţi un mesaj e-mail către privacy.compliance@riello.com cu următorul subiect şi text al mesajului: „Solicitare confidenţialitate Shine the Light California”. 

Utilizatorii din UE:  Aveţi dreptul de a depune o reclamaţie la autoritatea naţională sau de stat pentru protecţia datelor, care poate fi cunoscută şi sub numele de autoritate de supraveghere.  De asemenea, aveţi dreptul să:  (i) solicitaţi accesul la Informaţiile dvs. personale sau corectarea sau ştergerea acestora; (ii) să aplicaţi restricţii; sau (iii) să vă opuneţi prelucrării anumitor Informaţii cu caracter personal şi în anumite circumstanţe să solicitaţi portabilitatea datelor.  Pentru a contacta RIELLO în vederea solicitării accesului, corectării, ştergerii, pentru a vă opune sau aplica restricţii sau pentru a solicita portabilitatea, utilizaţi metodele de contact indicate la sfârşitul acestei notificări.

Utilizatorii din SUA:  RIELLO nu colectează numere de asigurare socială prin intermediul propriilor site-uri web.  Totuşi, RIELLO colectează numere de asigurare socială în cazurile în care acest lucru este impus de lege, cum ar fi în scopuri de taxare sau salarizare pentru propriii angajaţi.  Când RIELLO colectează şi/sau utilizează numere de asigurare socială, RIELLO va lua măsurile necesare pentru protejarea confidenţialităţii, limitarea accesului pe baza „nevoii de a cunoaşte” şi va implementa protecţiile tehnice şi planurile de păstrare adecvate.

Cum poate modifica RIELLO această Notificare privind confidenţialitatea?

Este posibil ca Riello să trebuiască să actualizeze această Notificare privind confidenţialitatea.  Această Notificare privind confidenţialitatea poate fi modificată periodic, fără înştiinţare prealabilă.  Vă recomandăm să recitiţi în mod regulat această Notificare privind confidenţialitatea, pentru a identifica modificările.  Modificările semnificative vor fi evidenţiate în partea de început a Notificării privind confidenţialitatea. 

Cum puteţi contacta RIELLO?

Dacă aveţi comentarii sau întrebări despre această Notificare privind confidenţialitatea sau dacă doriţi să obţineţi informaţii despre modul în care furnizorii noştri de servicii vă prelucrează informaţiile cu caracter personal, sau dacă putem face orice altceva pentru a maximiza valoarea acestui site web sau acestei aplicaţii pentru dvs., trimiteţi un e-mail la adresa privacy.compliance@riello.com.  Dacă aveţi întrebări despre practicile RIELLO privind confidenţialitatea în general, trimiteţi un e-mail la adresa privacy.compliance@riello.com.

În cazul în care vă aflaţi într-o ţară reglementată de Regulamentul general privind protecţia datelor şi doriţi să contactaţi Responsabilul local cu protecţia datelor, specificaţi acest lucru în solicitarea dvs., iar aceasta va fi trimisă către persoana corespunzătoare.  Dacă doriţi să renunţaţi să partajaţi cu noi Informaţiile dvs. cu caracter personal sau dacă doriţi eliminarea Informaţiilor dvs. cu caracter personal, trimiteţi un e-mail la adresa privacy.compliance@riello.com.

Riello S.p.A.