SC Riello RO SRL
Str. Copilului nr. 20,
Parter, Sector 1
012178 Bucuresti (Bucuresti)
ROMANIA

Tel. +40 21 2246648, +40 21 2246649
Fax +40 21 2029287
https://www.riello.com/romania/
e-mail: [email protected]

Câmpurile cu * sunt obligatorii

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA CARRIER PENTRU SITE-URI WEB ȘI APLICAȚII

Carrier Global Corporation, filialele și afiliații săi (denumite colectiv „Carrier”) se angajează să protejeze confidențialitatea vizitatorilor site-urilor noastre web („Site-uri web”) și a utilizatorilor aplicațiilor noastre mobile („Aplicațiile”). Este important ca utilizatorii noștri să înțeleagă modul în care colectăm, utilizăm și dezvăluim informațiile personale (așa cum sunt definite mai jos). Carrier a implementat măsuri tehnice, administrative și fizice pentru a proteja orice informații personale pe care le putem colecta.

Această notificare privind confidențialitatea descrie practicile noastre legate de datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor web și al aplicațiilor, cu excepția cazului în care există o notificare separată de confidențialitate pentru un anumit site web sau aplicație mobilă.

Carrier are o Notificare generală de confidențialitate separată care acoperă datele cu caracter personal pe care Carrier le poate colecta și prelucra separat și independent de siteurile și aplicațiile sale. Dacă aplicați pentru un loc de muncă prin intermediul acestui site web, utilizarea de către Carrier a datelor cu caracter personal pe care le furnizați prin secțiunea Cariere este guvernată de Notificarea de confidențialitate a Solicitantului de locuri de muncă, găsită în secțiunea Cariere, și nu de această Notificare de confidențialitate.


Ce date cu caracter personal colectează Carrier prin intermediul site-urilor și aplicațiilor sale? Cum colectează Carrier astfel de date cu caracter personal?

„Datele cu caracter personal” sunt informații prin care o persoană fizică este identificabilă sau poate fi identificată. Carrier colectează, utilizează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi serviciile, produsele sau informațiile pe care le solicitați prin intermediul site-urilor și aplicațiilor noastre.

Colectarea datelor cu caracter personal va fi transparentă pentru dvs. și veți avea posibilitatea de a decide dacă le furnizați sau nu. Dacă alegeți să nu furnizați niciuna dintre datele cu caracter personal solicitate, este posibil ca societatea Carrier să nu poată finaliza tranzacția dvs. sau să furnizeze informațiile, serviciile sau produsele pe care le-ați solicitat.

Carrier colectează informații, inclusiv cu caracter personal, de la dvs. atunci când trimiteți un formular sau o solicitare, înregistrați un produs la Carrier sau utilizați aplicațiile noastre, cum ar fi: numele, adresa fizică, compania pentru care lucrați, numărul de telefon, adresa de e-mail și numărul de fax, industria în care lucrați, interesele dvs., precum și orice alte informații personale pe care le furnizați societății Carrier. Carrier vă poate solicita, de asemenea, să furnizați informații despre produsul pe care îl înregistrați sau pentru care doriți asistență (de exemplu, un identificator de dispozitiv) sau despre persoana/compania care l-a instalat sau îl întreține.

Carrier poate colecta, de asemenea, informații prin utilizarea de către dvs. a site-urilor sau aplicațiilor noastre, cum ar fi numele de utilizator, identificatorii dispozitivului, adresa IP, fișierele jurnal și datele despre locație. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Politica Carrier privind cookie-urile.

Furnizorii dvs. de servicii mobile sau de internet pot avea o poziție sau o politică de confidențialitate contradictorie care le permite să capteze, să utilizeze și/sau să păstreze informațiile dvs. personale atunci când vizitați site-urile web sau utilizați Aplicațiile, dar Carrier nu este responsabil și nu controlează modul în care alte părți pot colecta informațiile dvs. personale atunci când accesați site-urile web sau aplicațiile.


De ce colectează Carrier datele dvs. cu caracter personal?

Scopul nostru în colectarea acestor informații este de a furniza servicii personalizate și conținut relevant pentru nevoile și interesele dvs. specifice. Informațiile dvs. pot fi utilizate de Carrier pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, pentru a răspunde solicitării dvs., pentru a vă autentifica ca utilizator și pentru a vă permite accesul la anumite zone ale Siteului, Aplicațiilor sau site-urilor noastre de socializare sau pentru a vă permite să aplicați pentru o poziție la Carrier.

Cu excepția cazului în care sunt utilizate în sprijinul unui contract cu dvs. sau pentru a îndeplini o obligație legală, utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal va fi numai în interesul legitim de afaceri, așa cum este descris mai jos.

Datele cu caracter personal colectate pe Site-uri sau Aplicații pot fi utilizate pentru:

 • Furnizarea informațiilor, articolelor sau serviciilor solicitate;
 • A răspunde solicitării dvs. sau a procesa în continuare formularul trimis;
 • Promovarea produselor, serviciilor, promoțiilor, instruirilor și evenimentelor legate de Carrier;
 • Desfășurarea operațiunilor de afaceri de bază, cum ar fi comunicarea cu clienții și planificarea afacerii;
 • A dezvolta noi oferte, îmbunătăți calitatea produselor, serviciilor, site-urilor web și aplicațiilor noastre, îmbunătățirea și personalizarea experienței utilizatorului și pentru a putea pregăti mai bine conținutul viitor pe baza intereselor dvs. și ale populației noastre generale de utilizatori;
 • Verificarea identității dvs., pentru a vă asigura securitatea pentru unul dintre celelalte scopuri enumerate aici;
 • Analizarea comportamentului dvs. pe site-ul și aplicațiile noastre;
 • Obținerea datelor dvs. de localizare pentru a furniza informațiile sau serviciile solicitate;
 • Furnizarea de servicii pentru investitori;
 • Protejarea împotriva fraudei sau investigarea activităților ilegale suspectate sau reale;
 • A răspunde unei solicitări legale legitime din partea autorităților de aplicare a legii sau a altor autorități de reglementare guvernamentale;
 • Efectuarea unei investigații pentru a asigura respectarea obligațiilor legale.

Unde sunt stocate datele cu caracter personal?

Deoarece Carrier este o companie globală cu locații în multe țări diferite, este posibil să transferăm informațiile dvs. de la o entitate juridică la alta sau dintr-o țară în alta în cadrul societății Carrier pentru a îndeplini scopurile enumerate mai sus. Aceste țări includ, cel puțin, Statele Unite, Mexic, statele membre ale Uniunii Europene, Regatul Unit, Elveția, India, China și alte țări. Vom transfera informațiile dvs. personale în conformitate cu cerințele legale aplicabile și numai în măsura în care este necesar pentru scopurile stabilite mai sus.

Carrier se bazează pe mecanismele legale disponibile pentru a permite transferul legal al informațiilor personale peste granițe. În măsura în care Carrier se bazează pe Clauzele Contractuale Standard (denumite şi Clauze Model) sau Regulile corporatiste obligatorii ale acestuia pentru a autoriza transferul, Carrier va respecta aceste cerinţe, inclusiv în cazul în care poate exista un conflict între aceste cerinţe şi această Notificare privind confidenţialitatea.


Folosește Carrier datele dvs. cu caracter personal pentru a vă contacta?

Carrier poate utiliza datele cu caracter personal pe care le furnizați pentru a vă contacta în legătură cu produse, servicii, promoții, oferte speciale, sondaje și alte informații care ar putea fi de interes pentru dvs. Dacă preferaţi să nu primiţi astfel de comunicări, vă rugăm să utilizaţi funcţia „dezabonare” din cadrul comunicării, Site-urilor Web sau Aplicaţiilor sau să trimiteţi solicitarea dvs. prin intermediul formularului web Carrier disponibil pe site-ul web aici.

Carrier se va asigura că orice comunicări de marketing trimise prin mijloace electronice vă vor oferi o metodă simplă de a renunța sau de a vă dezabona. Rețineți că, dacă vă dezabonați de la comunicările de marketing, puteți continua să primiți comunicări esențiale despre contul dvs. sau tranzacțiile cu noi.

De asemenea, vom folosi informațiile dvs. personale pentru a vă contacta ca răspuns la o întrebare directă sau dacă vă înregistrați pentru a primi comunicări pe oricare dintre siteuri web, cum ar fi secțiunea Investitori, dacă este disponibilă.


Partajează Carrier informațiile pe care le colectează cu terțe părți?

Carrier poate partaja informațiile dvs. cu caracter personal cu companiile și filialele sale afiliate, cum ar fi companiile în care Carrier deține controlul direct sau indirect, în scopurile menționate mai sus.

În plus, Carrier va oferi acces la sau va partaja informațiile cu caracter personal, după cum este necesar, cu terții, cum ar fi furnizori de servicii, consultanți și contractori cărora li se acordă acces la facilitățile și sistemele Carrier sau care furnizează servicii societății Carrier, precum și agențiilor guvernamentale și altor persoane, în conformitate cu legea. În special, Carrier va partaja informațiile dvs. personale în afara societății Carrier numai pentru:

 • Furnizori de servicii, dealeri, distribuitori, agenți sau contractori pe care Carrier i-a reținut pentru a efectua servicii în numele acestuia. Carrier va partaja datele dvs. cu caracter personal numai cu terțe părți cărora Carrier le-a restricționat contractual să utilizeze sau să dezvăluie informațiile, cu excepția cazului în care este necesar pentru a efectua servicii în numele nostru sau pentru a respecta cerințele legale;
 • Respectarea obligațiilor legale, inclusiv, dar fără a se limita la, respectarea obligațiilor fiscale și de reglementare, schimbul de date cu sindicatele și comitetele de întreprindere și răspunsul la o procedură judiciară sau la o solicitare legală legitimă din partea autorităților de aplicare a legii sau a altor autorități de reglementare guvernamentale;
 • Investigarea activității suspecte sau ilegale;

Datele dvs. cu caracter personal vor fi, de asemenea, păstrate și prelucrate de furnizorii noștri de servicii din Statele Unite, Mexic, statele membre ale Uniunii Europene, Regatul Unit, Elveția, India, China și în alte jurisdicții, într-un cadru legal și contractual adecvat.


Cum securizează Carrier informațiile personale?

Carrier se angajează să asigure securitatea și integritatea informațiilor personale. Carrier a adoptat proceduri fizice, tehnice, organizatorice și administrative rezonabile pentru a vă proteja informațiile personale. Cu toate acestea, datorită naturii comunicațiilor prin Internet, nu putem garanta că transmisia dvs. către noi este sigură.


Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Datele cu caracter personal pe care le furnizați societății Carrier sunt păstrate numai atâta timp cât sunt necesare în mod rezonabil pentru scopurile pentru care au fost colectate, luând în considerare necesitatea noastră de a respecta obligațiile contractuale, de a rezolva problemele legate de serviciul clienți, de a respecta cerințele legale și de a furniza produse și servicii noi sau îmbunătățite utilizatorilor. Aceasta înseamnă că putem păstra informațiile dvs. personale pentru o perioadă rezonabilă după ce ați încetat să utilizați site-urile sau aplicațiile Carrier. După această perioadă, informațiile dvs. personale vor fi șterse din toate sistemele Carrier fără notificare.


Cum puteți corecta, modifica sau șterge informațiile deținute de Carrier?

Puteți solicita să accesați, să actualizați, să corectați, să modificați sau să ștergeți datele dvs. cu caracter personal în orice moment. Carrier va depune eforturi rezonabile pentru a actualiza și/sau elimina în timp util datele dvs. cu caracter personal. Pentru a proteja confidențialitatea și securitatea utilizatorului, Carrier va lua măsuri pentru a verifica identitatea utilizatorului înainte de a efectua orice acces sau modificare solicitată. Pentru a accesa, actualiza, corecta, modifica sau șterge informațiile dvs. personale, pentru a pune întrebări cu privire la protecția datelor și confidențialitate sau pentru a trimite solicitarea dvs. prin intermediul formularului web al societății Carrier disponibil pe site-ul web aici. unele dintre site-urile, aplicațiile și conturile noastre de socializare vă permit să efectuați corecții direct pe site, fără a fi nevoie să contactați în continuare societatea Carrier.

Vă rugăm să rețineți că, deși vă vom ajuta să vă protejați informațiile personale, este responsabilitatea dvs. să vă protejați parolele și alte acreditări de acces de la alții.


Ce ar trebui să înțelegeți despre linkurile terților care pot apărea pe acest site web?

În unele cazuri, Carrier poate furniza linkuri către site-uri web care nu sunt controlate de acesta, sens în care Carrier va depune eforturi rezonabile pentru a le identifica ca atare. Cu toate acestea, Carrier nu controlează astfel de site-uri web ale terților și nu poate fi responsabil pentru conținutul sau practicile de confidențialitate utilizate de alte site-uri web. În plus, această Notificare privind confidențialitatea nu reglementează informațiile colectate despre dvs. de către terți.


Cum poate Carrier să utilizeze datele de localizare?

Carrier este un furnizor global de tehnologii pentru construcții. Sistemele și serviciile noastre de siguranță la incendiu, securitate, automatizare a clădirilor, încălzire, ventilare, aer condiționat și refrigerare promovează clădiri integrate, de înaltă performanță, care sunt mai sigure, mai inteligente și mai durabile. Ca atare, următoarele sunt câteva exemple de situații în care pot fi solicitate date de localizare pentru a furniza unele dintre serviciile pe care Carrier trebuie să le ofere:

 • Pentru a îmbunătăți capacitatea produselor de construcție, cum ar fi utilizarea datelor dvs. de localizare într-una din clădirile noastre pentru a regla dinamic setările de ventilație, încălzire și răcire, pentru a aprinde sau opri luminile sau pentru a debloca ușile;
 • Dacă sunteți vizitator sau angajat la birourile noastre, utilizați datele dvs. de localizare pentru a vă ajuta să localizați cea mai apropiată imprimantă sau sală de conferințe, pentru a vă oferi o experiență îmbunătățită la birourile noastre;
 • Pentru a determina care tehnician de service este cel mai apropiat de un apel de service.

În toate aceste cazuri, Carrier va solicita permisiunea de a colecta datele dvs. de localizare și astfel colectarea acestor date va fi transparentă pentru dvs. - veți avea posibilitatea de a decide dacă furnizați sau nu datele dvs. de localizare. Dacă alegeți să nu furnizați datele dvs. de localizare, este posibil ca societarea Carrier să nu poată furniza serviciul solicitat sau să finalizeze tranzacția solicitată.


Ce informații suplimentare ar trebui să știe utilizatorii specifici?

Părinți, tutori și copii: Aplicațiile și site-urile noastre web sunt destinate vizitatorilor care au cel puțin 18 ani sau vârsta majoratului în jurisdicția lor de reședință. Carrier nu solicită cu bună știință informații de la copii și nici nu comercializează produse sau servicii copiilor. Dacă nu îndepliniți cerințele de vârstă stabilite mai sus, vă rugăm să nu introduceți datele dvs. cu caracter personal pe acest site sau pe alte site-uri sau aplicații deținute de Carrier.

Utilizatori din California: Dacă sunteți rezident în California, începând cu 1 ianuarie 2020, aveți anumite drepturi în temeiul Legii privind confidențialitatea consumatorilor din California din 2018 (astfel cum a fost modificată prin Legea privind drepturile de confidențialitate a consumatorilor din California) („CCPA”), inclusiv dreptul să:

a)    Cunoașteți categoriile și/sau anumite bucăți de informații personale pe care Carrier le colectează, scopurile pentru care societatea Carrier utilizează aceste informații și categoriile de informații pe care Carrier le dezvăluie terților.

b)    Accesați categoriile de informații personale despre dvs. pe care Carrier le colectează, le utilizează, le dezvăluie și le partajează.

c)    Ștergeți informațiile personale pe care Carrier le-a colectat de la dvs. și solicitați furnizorilor de servicii să facă același lucru, sub rezerva anumitor excepții.

d)    Renunțați la vânzarea sau partajarea informațiilor dvs. personale de către Carrier.

e)    Corectați orice informații inexacte pe care Carrier le-a colectat despre dvs.

f)    Limitați utilizarea sau divulgarea informațiilor sensibile, cum ar fi numărul dvs. de securitate socială, informațiile despre contul financiar, localizarea geografică.

g)    Eliminarea conținutului dacă aveți sub 18 ani, Codul afacerilor și profesiilor din California, Secțiunea 22581 vă permite să solicitați și să obțineți eliminarea conținutului sau informațiilor pe care le-ați postat public.

h)    Exercitați-vă drepturile de confidențialitate fără teama de acțiuni discriminatorii.

Solicitările de exercitare a drepturilor în temeiul CCPA sunt supuse verificării de către Carrier și sunt, de asemenea, supuse anumitor restricții prevăzute de CCPA. Nu vom discrimina rezidenții din California pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile lor CCPA aplicabile. În timp ce rezidenții din California au dreptul de a renunța la vânzarea informațiilor lor personale în conformitate cu CCPA, Carrier nu vinde informații personale unor terțe părți. Dacă practicile noastre se schimbă, vom actualiza această Notificare privind confidențialitatea și vom lua toate măsurile necesare pentru a respecta legislația aplicabilă.

Rezidenții din California care doresc să își exercite drepturile CCPA pot contacta Carrier prin intermediul formularului web disponibil pe site-ul web aici. De asemenea, ne puteți contacta la 1-833-617-0050.

Secțiunea 1798.83 a Codul civil din California, cunoscută și sub numele de legea „Shine The Light”, permite rezidenților din California să solicite și să obțină anual informații pe care Carrier le-a împărtășit cu alte companii pentru propria lor utilizare de marketing direct în anul calendaristic precedent. Dacă este cazul, aceste informații ar include o listă a categoriilor de informații personale care au fost partajate, precum și numele, adresele tuturor terților cu care Carrier a partajat aceste informații în anul calendaristic imediat precedent. Pentru a obține aceste informații, vă rugăm să contactați societatea Carrier prin intermediul formularului web disponibil pe site-ul web aici.

Utilizatori din Uniunea Europeană și din alte țări cu legi privind confidențialitatea: Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională sau de stat pentru protecția datelor, care poate fi cunoscută și ca autoritate de supraveghere. De asemenea, aveți dreptul: (i) să solicitați accesul și rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal; (ii) să solicitați restricționarea prelucrării; sau (iii) să vă opuneți prelucrării anumitor informații personale și să solicitați portabilitatea datelor în anumite circumstanțe. Pentru a contacta societatea Carrier cu privire la o solicitare de acces, corectare, ștergere, opoziție la prelucrare sau solicitare de restricționare a prelucrării sau portabilitate, vă rugăm să contactați societatea Carrier prin intermediul formularului web disponibil pe site aici.

Utilizatori din China continentală: Aveți dreptul (1) să fiți informați de ce și cum procesează Carrier informațiile dvs. personale, (2) să solicitați restricționarea sau obiecția cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale, (3) să aveți acces la sau să aveți o copie a informațiilor dvs. personale, (4) să corectați și să actualizați informațiile dvs. personale, (5) să căutați portabilitatea datelor, (6) să ștergeți informațiile dvs. personale dacă nu este împotriva cerințelor legale; (7) să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a informațiilor dvs. personale și (8) să vă anulați contul pe care l-ați înregistrat. Carrier va răspunde cu promptitudine drepturilor dvs. într-un mod rezonabil. Vă rugăm să contactați Carrier prin intermediul formularului web disponibil pe site aici.

Utilizatori din SUA: Carrier nu colectează numere de securitate socială prin intermediul site-urilor sale web.


Cum poate Carrier să modifice această Notificare de confidențialitate?

Pe măsură ce Carrier își extinde și îmbunătățește site-urile web și aplicațiile sale sau pe măsură ce cerințele legale se modifică, este posibil să fie necesar să actualizăm această Notificare de confidențialitate. Această notificare de confidențialitate poate fi modificată periodic fără notificare prealabilă. Vă încurajăm să consultați în mod regulat această Notificare privind confidențialitatea pentru orice modificări. Data ultimei versiuni va fi identificată în partea de jos a politicii.

Cum puteți contacta Carrier?

Dacă doriți să accesați, să corectați, să actualizați sau să ștergeți datele dvs. cu caracter personal, dacă aveți întrebări cu privire la practicile de confidențialitate ale societății Carrier în general sau o reclamație, trimiteți solicitarea dvs. prin intermediul formularului web disponibil pe site-ul web aici. În cazul în care vă aflați într-o țară care este guvernată de Regulamentul general privind protecția datelor și doriți să contactați responsabilul local cu protecția datelor, vă rugăm să indicați acest lucru în formular, iar solicitarea dvs. va fi direcționată către persoana corespunzătoare.


Ultima actualizare: octombrie 2023CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Desfășurarea activităților Riello implică comunicarea (și prelucrarea aferentă) a datelor mele cu caracter personal și confirm următoarele:

Doresc să primesc comunicări de la Riello cu privire la produse, servicii, evenimente și promoții.

   

Pot anula înregistrarea cu ușurință în orice moment.
Pentru a anula înregistrarea, trimiteți un e-mail la: [email protected].