EEN INTERVENTIE NODIG ?

Teneinde de interventies van onze techniekers op het terrein zo efficiënt mogelijk te organiseren, vragen wij u het document/formulier “Interventie aanvraag” in te vullen, en deze te vergezellen, indien nodig, met het BTW-attest overeenstemmend met de leeftijd van uw gebouw.

Dit document moetonswordenteruggezonden per e-mail op het adres: riello@vanmarcke.be 

 

DOCUMENTEN TE DOWNLOADEN

 

- Interventie-aanvraag

- BTW-attest

- Onderdelen prijslijst

- Basis condities voor technische opstarten

- Garantie-aanvraag onderdelen