DEMATERIALIZACJA AKCJI
 
 
W związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych.
 
Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną.
 
Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) np. domy maklerskie.
 
Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.
 

30-09-2020  

W dniu 30 września 2020 r. Zarząd „RUG RIELLO URZĄDZENIAGRZEWCZE” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) dokonał wezwania RIELLO S.P.A. z siedzibą w Legnago we Włoszech, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

20_09_28_pierwsze_wezwanie_RUG RIELLO_SA_MS

 

30-10-2020  

W dniu 30 października 2020 r. Zarząd „RUG RIELLO URZĄDZENIAGRZEWCZE” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) dokonał wezwania RIELLO S.P.A. z siedzibą w Legnago we Włoszech, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

20_09_28_drugie_wezwanie_RUG RIELLO_SA_MS

 

27-11-2020  

W dniu 23 listopada 2020 r. Zarząd „RUG RIELLO URZĄDZENIAGRZEWCZE” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) dokonał trzeciego wezwania RIELLO S.P.A. z siedzibą w Legnago we Włoszech, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

20_11_23_trzecie_wezwanie_RUG RIELLO_SA_MS