Informacje dotyczące szkoleń serwisowych na palniki znajdują się w poniższym video.

Zgłoszenia na szkolenia serwisowe z palników marki Riello prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia.pl@carrier.com