Informacje dotyczące szkoleń serwisowych na palniki znajdują się w poniższym video.

Zgłoszenia na szkolenia serwisowe z palników marki Riello prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]


Z przyjemnością prezentujemy nowy, hybrydowy system szkoleń serwisowych z zakresu palników Riello.

System ten składa się z dwóch części:

 • - teorii – odbywającej się online poprzez platformę szkoleniową,
 • - praktyki – odbywającej się stacjonarnie w laboratorium w oddziale firmy – Wrocław, ul. Północna 15-19 (w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Zmianie uległy również zasady uzyskania autoryzacji:

 • - osoby, które posiadały autoryzację muszą odbyć jedynie szkolenie teoretyczne i zdać egzamin w systemie zdalnym. Koszt takiego szkolenia wynosi 150 PLN/osoba netto i umożliwia przedłużenie autoryzacji na dwa lata.
 • - osoby, które pierwszy raz ubiegają się o autoryzację muszą odbyć szkolenie teoretyczne i zdać egzamin zdalnie, a następnie przejść szkolenie praktyczne w naszym laboratorium. Łączny koszt takiego szkolenia wynosi 400 PLN/osoba i umożliwia uzyskanie autoryzacji na dwa lata.

Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo w poniżej zamieszczonym filmie.


Jak zapisać się na szkolenie ?

 1. Zgłoś swoją chęć uczestniczenia w szkoleniu na adres e-mail: [email protected] .
 2. Zwrotnie otrzymasz formularz zgłoszeniowy zapisany w formacie arkusza excel .
 3. Wypełnij formularz, zapisz naniesione zmiany i odeślij na adres e-mail: [email protected]
 4. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z fakturą za szkolenie.
 5. W kolejnej wiadomości otrzymasz link z hasłem do aktywowania platformy szkoleniowej. Aktywowanie linku jest możliwe na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu (telefon, tablet, laptop, komputer stacjonarny). Po zalogowaniu się na platformie masz możliwość swobodnego przeglądania zamieszczonych materiałów przez cały czas ważności hasła dostępowego. Zamieszczonych na platformie materiałów nie można kopiować ani udostępniać w sieci ani innym osobom. Ważność hasła dostępowego wygasa po czterech tygodniach od daty jego otrzymania i nie może być przedłużana w ramach jednej opłaty za szkolenie. Cześć teoretyczna podzielona jest na 3 części:- podstawy teorii spalania (PTS),- palniki olejowe i gazowe małej mocy serii Gulliver (PMM),- palniki olejowe, gazowe i olejowo-gazowe średniej mocy serii RL, RS i RLS (PSM).
 6. Po zapoznaniu się z materiałami (minimum po jednym tygodniu od ich otrzymania), po każdej części przystępujesz do egzaminu w formie testu przesyłanego na podany podczas rejestracji adres mailowy uczestnika szkolenia.
 7. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz link do następnej części materiałów i procedura się powtarza.

Jak przebiega egzamin ?

Egzaminy będą odbywać się drogą mailową w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 – 10.00 i 14.00 – 15.00.

Chęć przystąpienia do egzaminu należy zgłosić mailowo na adres [email protected] w dowolnym czasie podając:

 • - zakres szkolenia (PTS, PMM, PSM),
 • - datę (zawsze poniedziałek),
 • - godzinę przystąpienia do egzaminu (9.00 lub 14.00).

Na przykład:

PST; poniedziałek 14.12.2020 godzina 9.00


Test wysyłany jest w formie arkusza Excela i po jego wypełnieniu i zapisaniu zmian prosimy o odesłanie go również w tym formacie. Dokument zapisany w innych formatach np. jpg, pdf, txt, doc, docs oraz zrzuty ekranu nie są dopuszczalne i nie będą przyjmowane. Dopuszczalnym formatem oprócz Excela jest Open Office. Dopuszczalny czas na rozwiązanie testu i przesłanie wypełnionego arkusza to 60 minut.


Szkolenie online:

Po zaliczeniu wszystkich egzaminów, dla osób odnawiających posiadany certyfikat wystawiany jest aktualny, ważny dwa lata dokument, potwierdzający uzyskanie tytułu Autoryzowanego Serwisanta Riello.


Szkolenie hybrydowe:

Dla osób podchodzących do autoryzacji po raz pierwszy zaliczenie wszystkich testów otwiera możliwość uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu praktycznym we Wrocławiu.


Wszelką korespondencję mailową prosimy prowadzić z adresu mailowego użytego w trakcie rejestracji do platformy szkoleniowej.


Zapraszamy do udziału w szkoleniach !