Powrót Kliknij w poniższy obrazek

BADANIA I ROZWÓJ

Obserwacja stylów życia i wzorców konsumpcji to punkt wyjścia dla badań i rozwoju. Z takiej analizy rynku Riello czerpie inspiracje dla innowacyjnych pomysłów i najnowocześniejszych rozwiązań zgodnych z technologicznym postępem i rozwojem standardów dobrobytu. Riello posiada cztery ośrodki doskonalenia skupiające się na badaniach i rozwoju. Szczególną uwagę poświęca się badaniom w zakresie spalania, materiałów i systemów produkcji. Badane obszary to chemia, mechanika, elektronika, układy elektryczne oraz technologia mikroprocesowa.

Spośród ośrodków najważniejsze jest Centrum Badań Technologii Spalania w Angiari (VR) gdzie badane są wszystkie etapy spalania, a wszystkie produkty do 40 MW poddawane są próbom ogniowym. Uwaga jaką poświęca się kwestiom środowiskowym, jako integralnej części dziedzictwa firmy, odgrywa kluczową rolę w zakresie badań i rozwoju ‘czystego’ procesu produkcyjnego o niskim wpływie na środowisko. Nowe technologie spalania umożliwiają redukcję emisji zanieczyszczeń w zakresie pracy urządzeń Riello zapewniając ich zgodność z najsurowszymi standardami w zakresie energooszczędności.


_dainserire_anchor_label

PROFESJONALNY ROZWÓJ

Szkolenie zawsze stanowiło jedną z głównych czynności i usług Riello. Szkolenia, jako integralny element tej działalności i cecha wyróżniająca na rynku w zakresie stałości i spójności, mają na celu przekazywanie wiedzy zarówno pracownikom, jak i rynkowi.

Jest to ciągły proces oparty na spotkaniach w zakresie technicznych uaktualnień oraz specjalnych kursach rozwijających zawodowo zainteresowane strony.


CENTRUM SZKOLENIOWE LEGNANO

Profesjonalizm, kompetencje i niezawodność obecne są w codziennym łańcuchu dostaw, promując kompleksową wiedzę w zakresie produktów najnowszej generacji i rozwiązań systemowych. Szkolenie Riello oznacza również świadomość rozwoju prawodawstwa i interpretowanie tych przemian z wyprzedzeniem. Struktura Riello w zakresie przedsprzedaży i szkolenia gotowa jest zapewnić Klientom ciągłe wsparcie i najlepsze kursy szkoleniowe, tak aby mogli oni dostosowywać się do ciągłej ewolucji rynku.

Nowe centrum szkoleniowe w Legnano jest namacalnym dowodem tego, jak istotną funkcję pełni dla Riello szkolenie. Nowa placówka składa się z sal szkoleniowych i w pełni wyposażonych laboratoriów. Miejsce zostało zaprojektowane tak, aby móc przekazywać teoretyczną i praktyczną wiedzę z wykorzystaniem najnowszych systemów nauczania.

_dainserire_anchor_label