RS 45÷55/E BLU

Serię palników RS/E C05, BLU i RS/EV BLU obejmującą zakres mocy od 44 do 2400 kW oparto na nowej krzywce elektronicznej Riello REC27-37 lub Siemens LMV52, który za pomocą niezależnych serwomotorów reguluje stosunek powietrza do paliwa w celu uzyskania doskonałej kontroli mocy i zapewnienia prawidłowego spalania oraz bezpiecznej pracy w każdym zakresie modulacji. System może pracować w dwóch trybach, „dwustopniowym progresywnym”, lub alternatywnie, w trybie „modulacji” z zainstalowaną, dedykowaną sondą (w przypadku modeli palników wyposażonych w skrzynkę sterowniczą REC27-37 wymagany jest dodatkowy regulator logiczny PID). Seria palników RS/E BLU stanowi gwarancję wysokiej wydajności w przypadku różnorodnych zastosowań, zmniejszając w ten sposób zużycie paliwa i koszty eksploatacji; dostępne są również wersje z przeznaczeniem do współpracy z technologią Variable Speed Drive, opartej na sterowaniu przetwornicą częstotliwości, modyfikującej przepływ powietrza poprzez zmianę prędkości obrotowej silnika.

Specjalna konstrukcja kanału zasysania powietrza oraz wbudowany materiał dźwiękochłonny gwarantują optymalizację emisji dźwięku. W sprzedaży pojawiły się również nowe modele palników RS/E-E-EV BLU, wyposażone w krzywkę elektroniczną Siemens LMV52, kompatybilne z optymalizacją spalania na podstawie resztkowej zawartości O2 w spalinach.

Wytyczne dotyczące instalacji palników zgodnie z rozporządzeniem UE:

Instalacja palnika RIELLO dostosowanego do pracy w kotłach o mocy nominalnej ≤ 400 kW, dostarczającego ciepło do celów grzewczych oraz ciepło do ogrzewania ciepłej wody użytkowej:

- Współpraca z kotłami pozostającymi w eksploatacji w terenie, w celu wymiany identycznych produktów, zgodnie z art. 1, ust. 2, pkt (G) rozporządzenia UE nr 813/2013;

- Współpraca z kotłami na nowej instalacji, jeżeli mają emisje zgodne z wymogiem załącznika II, ust. 4 rozporządzenia UE nr 813/2013.

  "
 • Modele RS 25/E - 35/E BLU i C05
 • Monoblokowy palnik gazowy z wymuszonym ciągiem Low NOx z dwustopniowym działaniem progresywnym lub modulowanym, ze specjalnym zestawem, w pełni automatyczny, na który składa się:
 • - Cyfrowy system zarządzania palnikiem oparty na mikroprocesorze (modele RS/E)
 • -Jednostka operacyjna interfejsu wyświetlacza do regulacji systemu
 • - Obwód zasysania powietrza z materiałem dźwiękoszczelnym
 • - Wentylator o wysokiej wydajności z prostymi łopatkami
 • - Przepustnica powietrza do ustawiania przepływu powietrza i przepustnica do regulacji wydatku paliwa sterowana niezależnymi siłownikami silników krokowych
 • - Rozruch przy 2800 obr/min, jednofazowy/220-230V/50-60Hz
 • - niskoemisyjna głowica spalania, którą można ustawić w zależności od wymaganej mocy, wyposażona w:
 • - stożek końcowy ze stali nierdzewnej, odporny na korozję i wysokie temperatury
 • - elektrody zapłonowe
 • - sonda jonizacyjna
 • - dystrybutor gazu
 • - dysk stabilności płomienia
 • - Opatentowany system HCS (Housing Cooling System) o wysokiej izolacji termicznej i cyrkulacji powietrza z ciągłym odświeżaniem objętości powietrza dla aktywnego systemu chłodzenia i unikania przenoszenia ciepła do obudowy podzespołów elektrycznych
 • - Presostat minimalnego ciśnienia powietrza zatrzymuje palnik w przypadku niewystarczającej ilości powietrza na głowicy spalania
 • - Wtyczki i gniazda do podłączenia elektrycznego, dostępne od zewnętrznej strony pokrywy
 • - Przełącznik wyboru włączenia/wyłączenia palnika
 • - Okienko kontroli płomienia
 • - Prowadnice ułatwiające instalację i konserwację
 • - Filtr zabezpieczający przed zakłóceniami radiowymi
 • - Stopień ochrony elektrycznej IP X0D (IP 40).
 • Standardowe wyposażenie:
 • - 1 kołnierz rampy gazowej
 • - 1 uszczelka kołnierza;
 • - 4 śruby do mocowania kołnierza
 • - 1 ekran termiczny
 • - 4 śruby do mocowania kołnierza palnika do kotła
 • - 3 wtyczki do podłączenia elektrycznego (RS 25-35/E C05 jednofazowe)
 • - 4 wtyczki do podłączenia elektrycznego (trójfazowe RS 35/E C05)
 • - Instrukcja obsługi instalacji, użytkowania i konserwacji
 • - Katalog części zamiennych.
 • RS 45/E C05 - RS 45/E - 55/E - 68/E-EV - 120/E-EV - 160/E-EV - 200/E-EV Modele BLU
 • Monoblokowy palnik gazowy z wymuszonym ciągiem Low NOx z dwustopniowym działaniem progresywnym lub modulowanym, ze specjalnym zestawem, w pełni automatyczny, na który składa się:
 • - Cyfrowy system zarządzania palnikiem oparty na mikroprocesorze (modele RS/E)
 • - Cyfrowy system zarządzania palnikiem oparty na mikroprocesorze z technologią napędu o zmiennej prędkości do sterowania przemiennikiem częstotliwości (modele RS/EV)
 • -Jednostka operacyjna interfejsu wyświetlacza do regulacji systemu
 • - Obwód zasysania powietrza wyłożony materiałem dźwiękoszczelnym
 • - Wentylator z odwróconymi łopatkami (łopatki proste w modelu 160/E-EV - 200/E-EV BLU) o wysokiej wydajności i niskiej emisji hałasu
 • - Przepustnica powietrza do ustawiania przepływu powietrza i przepustnica do regulacji wydatku paliwa sterowana niezależnymi siłownikami silników krokowych
 • - Rozruch przy 2800 obr/min, trójfazowy 400V z przewodem neutralnym, 50Hz (jednofazowy, 230V i 50Hz dla modeli RS 45/E BLU - RS 45/E C05)
 • - Głowica spalania niskoemisyjna, którą można ustawić w zależności od wymaganej mocy, wyposażona w:
 • - stożek końcowy ze stali nierdzewnej, odporny na korozję i wysokie temperatury
 • - elektrody zapłonowe
 • - sonda jonizacyjna
 • - dystrybutor gazu
 • - dysk stabilności płomienia
 • - Presostat maksymalnego ciśnienia gazu do zatrzymania palnika w przypadku nadciśnienia na przewodzie zasilającym paliwo (w modelach RS 55-68-120-160-200/E-EV BLU)
 • - Presostat minimalnego ciśnienia powietrza zatrzymuje palnik w przypadku niewystarczającej ilości powietrza na głowicy spalania
 • - Przełącznik wyboru włączenia/wyłączenia palnika
 • -Okienko kontroli płomienia
 • - Prowadnice ułatwiające instalację i konserwację
 • - Filtr zabezpieczający przed zakłóceniami radiowymi
 • - Stopień ochrony elektrycznej IP44.
 • Standardowe wyposażenie:
 • - 1 kołnierz rampy gazowej
 • - 1 uszczelka kołnierza;
 • - 4 śruby do mocowania kołnierza
 • - 1 ekran termiczny
 • - 4 śruby do mocowania kołnierza palnika do kotła
 • - Osprzęt wiązek elektrycznych do podłączenia elektrycznego (dla modeli RS 45/E C05 - RS 45/E BLU)
 • - 2 przedłużenia suwaka (dla modeli z wydłużoną głowicą i RS 160/E-EV - 200/E-EV BLU)
 • - Presostat do systemu garowania zaworów (modele RS 120-160-200/E-EV BLU)
 • - Instrukcja obsługi instalacji, użytkowania i konserwacji
 • - Katalog części zamiennych
 • "
RS 45÷55/E BLU

DOKUMENTY TECHNICZNE

Typ dokumentu Opis Język
Karta katalogowa angielski Pobierz

PRODUKTY

20038492
RS 55/E BLU TL FS1 3/230-400/50 230/50-60
Typ dokumentu Język
Instrukcja dla instalatora polski Pobierz
< Powrót do PALNIKI