RS 70÷250/M

Seria palników RS/M obejmuje zakres mocy od 45 do 2650 kW, zaprojektowano ją do zastosowania w nisko- lub średniotemperaturowych kotłach na gorącą wodę, kotłach na gorące powietrze lub parę, kotłach olejowych diatermicznych.

Mogą pracować w trybie „dwustopniowym progresywnym” lub też w trybie „modulacji” poprzez doinstalowanie regulatora logicznego PID i odpowiednich sond. Seria palników RS/M gwarantuje wysoką wydajność dla wszystkich zastosowań, zmniejszając w ten sposób zużycie paliwa oraz koszty eksploatacji.

Wyjątkowa konstrukcja gwarantuje zredukowane wymiary, prostotę obsługi i konserwacji. Specjalna konstrukcja kanału zasysania powietrza oraz wbudowany materiał dźwiękochłonny gwarantują optymalizację emisji dźwięku.

Szeroka gama akcesoriów gwarantuje podwyższoną elastyczność pracy.

Wytyczne dotyczące instalacji palników zgodnie z rozporządzeniem UE:

Instalacja palnika RIELLO (Generator Ciepła) dostosowanego do kotła podgrzewającego wodę (Obudowa Grzejnika) o mocy nominalnej ≤ 400 kW, dostarczającego ciepło do celów grzewczych oraz ciepło do ogrzewania ciepłej wody użytkowej:

- Współpraca z kotłami (obudowami grzejników) pozostającymi w eksploatacji w terenie, w celu wymiany identycznych produktów, zgodnie z art. 1, ust. 2, pkt (G) rozporządzenia UE nr 813/2013;

- Współpraca z kotłami (obudowami grzejników) na nowej instalacji, jeżeli mają emisje zgodne z wymogiem załącznika II, ust. 4 rozporządzenia UE nr 813/2013.

 • Modele RS 50/E MZ - 64/E MZ - 70/E - 100/E - 130/E - 190/E-EV - 250/E-EV MZ
 • Monoblokowy palnik gazowy z wymuszonym ciągiem Low NOx z dwustopniowym działaniem progresywnym lub modulowanym, ze specjalnym zestawem, w pełni automatyczny, na który składa się:
 • - Cyfrowy system zarządzania palnikiem oparty na mikroprocesorze (kamera elektroniczna)
 • -Jednostka operacyjna interfejsu wyświetlacza do regulacji systemu
 • - Obwód zasysania powietrza wyłożony materiałem dźwiękoszczelnym
 • - Wentylator z odwróconymi łopatkami (łopatki proste w modelach RS 64/E MZ - 190/E-EV - 250/E-EV MZ) wysoka wydajność przy niskiej emisji hałasu
 • - Przepustnica powietrza do ustawiania przepływu powietrza i przepustnica do regulacji wydatku paliwa sterowana niezależnymi siłownikami silników krokowych
 • - Rozruch przy 2800 obr/min, trójfazowy 400V z przewodem neutralnym, 50Hz
 • - Głowica spalania niskoemisyjna, którą można ustawić w zależności od wymaganej mocy, wyposażona w:
 • - stożek końcowy ze stali nierdzewnej, odporny na korozję i wysokie temperatury
 • - elektrody zapłonowe
 • - sonda jonizacyjna
 • - dystrybutor gazu
 • - dysk stabilności płomienia
 • - Presostat maksymalnego ciśnienia gazu do zatrzymania palnika w przypadku nadciśnienia na przewodzie zasilającym paliwo
 • - Presostat minimalnego ciśnienia powietrza zatrzymuje palnik w przypadku niewystarczającej ilości powietrza na głowicy spalania
 • - Przełącznik wyboru włączenia/wyłączenia palnika
 • - Okienko kontroli płomienia
 • - Prowadnice ułatwiające instalację i konserwację
 • - Filtr zabezpieczający przed zakłóceniami radiowymi
 • - Stopień ochrony elektrycznej IP44.
 • Standardowe wyposażenie:
 • - 1 kołnierz rampy gazowej
 • - 1 uszczelka kołnierza
 • - 4 śruby do mocowania kołnierza
 • - 1 ekran termiczny
 • - 4 śruby do mocowania kołnierza palnika do kotła
 • - Osprzęt wiązek elektrycznych do podłączenia elektrycznego
 • - 2 przedłużenia suwaka (dla modeli z wydłużoną głowicą i modeli RS 190/E-EV - 250/E-EV MZ)
 • - Presostat do systemu kontroli zaworów (modele RS 130/E - 190/E-EV - 250/E-EV MZ)
 • - Instrukcja obsługi instalacji, użytkowania i konserwacji
 • - Katalog części zamiennych
RS 70÷250/M

DOKUMENTY TECHNICZNE

Typ dokumentu Opis Język
Karta katalogowa angielski Pobierz

PRODUKTY

On demand
< Powrót do PALNIKI